SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Stori Bywyd - Fi yw Fi

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau. 

 

Darparwr y Cwrs: Vanessa Chambers (SofS Trainer)

Diwrnod Un 

 • Teithiau personol - gofynnir cyfres o gwestiynau i weithwyr am daith bywydau eu hunain sy'n cael ei gysylltu wedi hynny gyda'r gwaith â phlant a'u teuluoedd
 • Esboniadau geiriau a lluniau - gofynnir i weithwyr greu esboniad geiriau a lluniau sy'n gysylltiedig â phrofiad y bu'n rhaid iddynt rannu gyda phlentyn sy'n gysylltiedig â hwy. Mae hyn yn herio gweithwyr ac yn rhoi sylw i'r heriau y gall rhieni fod yn eu hwynebu pan y gofynnir iddynt wneud y gwaith hwn 
 • Ailedrych ar waith stori bywyd a'r dulliau a ddefnyddir ar hyn o bryd i gasglu gwybodaeth ac i rannu gwybodaeth gyda phlant
 • Sut ydym ni'n cwblhau llyfrau stori bywyd ar hyn o bryd ar gyfer plant
 • Digonedd o arfer i feithrin dealltwriaeth ddyfnach o theori/seicoleg sy'n tanategu'r gwaith hwn.

 

Diwrnod Dau

 • Adeiladu ar waith o ddiwrnod 1
 • Ymchwil a thystiolaeth
 • Sut mae'r defnydd o eiriau a lluniau wedi dylanwadu ar y ffordd yr ydym yn gallu helpu plant i ddeall eu teithiau.
 • Mae fframwaith Joy Rees yn un enghraifft o sut y mae strwythur y stori yn bwysig wrth helpu plant i feithrin sylfaen ddiogel a chadarn
 • Newid arfer - meddwl am y termau a ddefnyddir wrth greu'r gwaith hwn
 • Cysylltu hyn gyda phwysigrwydd meithrin perthnasoedd gyda theuluoedd o'r dechrau cyntaf gan ei fod yn bwysig fod y rhieni yn dweud eu rhan hwy o stori eu plant.
 • Rwyf yn rhannu esboniad geiriau a lluniau yr wyf wedi'i greu
 • Gweithwyr yn ymarfer defnyddio geiriau a lluniau, a bydd pob unigolyn sy'n mynychu yn gadael gydag esboniadau geiriau a lluniau drafft y maent wedi'u cwblhau i'w rhannu gyda theulu fel man cychwyn wrth helpu'r rhieni i greu esboniad ar gyfer eu plentyn/plant

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
21 a 22 Tachwedd 2019Gwesty'r Castell, Aberhonddu 
28 a 29 Tachwedd 2019Canolfan Plant Integredig Y Drenewydd, Y Drenewydd 
23 a 24 Ionawr 2020Cartrefi Cymru, Llandrindod 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

 • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
 • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
 • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu