SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Adroddiad Mabwysiadau

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

Darparwr y Cwrs: Bond Solon

Bydd mabwysiadu yn cael effaith arwyddocaol ar blentyn. Mae'r gyfraith mabwysiadu yn eithriadol o gymhleth, a bydd nifer o weithwyr cymdeithasol yn cael anhawster yn ei dehongli a'i chymhwyso'n gywir.

Nod y Cwrs

Mae'r cwrs wedi'i ddylunio i sicrhau fod gweithwyr cymdeithasol yn derbyn y wybodaeth weithiol iawn ar y fframwaith cyfreithiol perthnasol ar bob llwybr mabwysiadu gan gynnwys gorchmynion lleoli, Coram, a cheisiadau preifat. Bydd y dirprwyon yn dysgu'r sgiliau i gwblhau taflen mantolen hyd at arfer gorau (yn dilyn Re B-S) lle mai mabwysiadu yw'r dewis cywir a phriodol i'r plentyn. Bydd dirprwyon yn ystyried eu cyfrifoldebau i olrhain rhieni a theulu i asesu dichonolrwydd cyn symud ymlaen gyda chais tuag at fabwysiadu. Fe fyddant yn archwilio'r buddion Gwarchodaeth Arbennig yn erbyn Mabwysiadu i'r plant a'r teulu biolegol.   

Prif Ddeilliannau Dysgu

·         Cyflwyno cyngor, cyfarwyddyd a chymorth i ddarpar ymgeiswyr mabwysiadu posibl ar sut y gallent symud ymlaen gyda chais mabwysiadu a lle bo angen caniatâd gan y Llys

·         Ysgrifennu adroddiadau Rheol 14 Asiantaeth Mabwysiadu Broffesiynol, tra'n bod yn wyliadwrus am reolau cyfrinachedd, golygu ac anomeiddio, a chyfrifoldeb rhiant

·         Drafftio rhestr wirio llesiant Deddf Plant a Mabwysiadu 2002 gyda hyder

·         Deall y fframwaith cyfreithiol am ganiatâd i wrthwynebu gorchymyn mabwysiadu a'r prawf cyfredol yn y broses apeliadau

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Contacts

  • Email: pwbotu@powys.gov.uk
  • Phone: 01597 827330 / 01597 827333
  • Address: Social Care Workforce Development Team, The Gwalia, Ithon Road, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6AA

 

Feedback about a page here


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu