SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Rhagoriaeth wrth Ysgrifennu Adroddiadau

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

Darparwr y Cwrs: Bond Solon
 

Yn aml, pan fo tystiolaeth ysgrifenedig ddim yn glir a/neu wedi'i strwythuro'n wael, gellir colli gwybodaeth yn hawdd neu mae'n gamarweiniol. Mae hyn yn creu oedi ac amheuaeth a all adael y gweithiwr cymdeithasol a'r Awdurdod Lleol yn agored i ymosodiad a her yn ystod gweithdrefnau cyfreithiol.

Mae'n hanfodol fod yr asesiadau a/neu adroddiadau a ddarperir gan weithwyr cymdeithasol yn cael ei gyflawni mewn dull amserol i ganiatáu cyflwyno gwybodaeth briodol cyn gweithdrefnau cyfreithiol cyhoeddus.

Nod y Cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i alluogi gweithwyr cymdeithasol i lunio adroddiadau a datganiadau clir, cryno sydd wedi'u strwythuro'n dda ac yn cydymffurfio â'r hyn sy'n ofynnol mewn llysoedd i gynorthwyo'r llys neu'r tribiwnlys yn well wrth wneud y penderfyniad. Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio er mwyn amddiffyn yr awdur rhag ymosodiad wrth gael ei groesholi ac i hyrwyddo'r hyn sydd yn niddordebau gorau'r plentyn. Bydd dirprwyon yn ystyried arddull, ffurf a chynnwys datganiadau ac adroddiadau trwy edrych ar ffynhonnell y wybodaeth sydd i'w chynnwys a'i bwysoli. Fe fyddant yn dysgu sut i wahaniaethu rhwng ffaith, casgliadau a safbwyntiau. Bydd y dirprwyon hefyd yn edrych ar sut i gwblhau templedi SWET yn hyderus ac yn effeithiol.  

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Casglu gwybodaeth yn fwy effeithiol trwy wybod sut i'w chynnwys o fewn tystiolaeth ysgrifenedig
  • Gallu defnyddio cofnodion fel eu prif ffynonellau gwybodaeth
  • Defnyddio cynllun, ffurf ac arddull briodol
  • Dynodi'r materion, ffeithiau ac opsiynau
  • Datblygu llygad gwrthrychol a beirniadol o ran gwybodaeth ysgrifenedig
  • Defnyddio eu dogfennau ysgrifenedig i gefnogi eu hunain wrth roi tystiolaeth mewn llys

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu