SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Datganiad o Ddiben

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs : Taith

Nod

Erbyn diwedd yr hyfforddiant bydd y cyfranogwyr yn:

  • Ymwybodol o elfennau a nodweddion deddfwriaeth allweddol sy'n llywio'r datblygiad o Ddatganiad o Ddiben;
  • Deall pwysigrwydd Datganiad o Ddiben a sut mae'n ganolog i ddarparu gwasanaethau o ansawdd da;
  • Deall y broses ar gyfer cwblhau'r Datganiad o Ddiben a'r meysydd i'w hystyried;
  • Bod yn ymwybodol o'r prif ffactorau sydd angen eu hystyried wrth gynllunio gwasanaeth a sut y disgrifir fel Datganad o Ddiben;
  • Gallu adnabod sut y gellir unioni gyda manylebau contractau y comisiynwr a gofynion sicrhau ansawdd.

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
   

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu