SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Honiadau yn erbyn Gofalwyr Maeth

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau. 

 

Darparwr y cwrs

Nod

Trafod risgiau o fewn y cartref a gwybod beth i'w wneud os bydd honiad.

Canlyniadau Dysgu Allweddol

Erbyn diwedd y cwrs byddant:

·         yn deall pa mor agored i niwed yw plant, pobl ifanc, gofalwyr a'u teuluoedd o ganlyniad i sefyllfaoedd maethu.

·         yn gwybod beth i'w wneud os gwneir honiad, a threfniadau'r asiantaeth o ran ymateb i gwynion a honiadau.

·         trafod effaith honiadau a nodi'r gefnogaeth sydd ar gael.

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
31 Ionawr 2020

MRC, Oxford Road, Llandrindod

10am - 3pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu