SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dewis enw ar gyfer ysgol bob oed newydd yn Llanfyllin

Image of Ysgol Llanfyllin senior leadership team

25 Tachwedd 2019

Image of Ysgol Llanfyllin senior leadership teamMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi bod enw wedi'i ddewis ar gyfer ysgol bob oed newydd yng Ngogledd Powys sydd i agor y flwyddyn nesaf.

Bydd Ysgol Llanfyllin yn darparu addysg cyfrwng-Cymraeg a chyfrwng-Saesneg i ddisgyblion rhwng 4-18 oed.

Bydd yr ysgol newydd yn agor fis Medi 2020 ar safle presennol Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfyllin ac Ysgol Uwchradd Llanfyllin.

Penderfynodd y cyngor sir uno'r ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd er mwyn sefydlu ysgol bob oed yn Llanfyllin yn gynharach eleni.

Mae'r gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu logo ar gyfer yr ysgol newydd, a bydd cyfleoedd i ddisgyblion lleol gyfrannu at y broses yma.

Yn ogystal â chytuno ar enw i'r ysgol, mae tîm arweinwyr yr ysgol newydd wedi'i benodi.

Penodwyd Dewi Owen, Pennaeth cyfredol Ysgol Uwchradd Llanfyllin yn Bennaeth newydd Ysgol Llanfyllin.

Mae uwch aelodau o staff sy'n cael eu cyflogi yn yr ysgolion cynradd ac uwchradd presennol eisoes wedi'u penodi'n aelodau o dîm uwch-arweinwyr Ysgol Llanfyllin.

Penodwyd Llyr Thomas yn Ddirprwy Bennaeth a Sioned Vaughan, Ann Roberts a Huw Lloyd Jones yn Benaethiaid Cynorthwyol.

"Mae'n fraint cael fy mhenodi'n Bennaeth cyntaf Ysgol Llanfyllin," meddai Mr Owen.

"Mae'n amser cyffrous i addysg yn ardal Llanfyllin. Ry'n ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda staff, myfyrwyr, rhieni, llywodraethwyr a busnesau lleol i greu ysgol gynhwysol uchel ei chyflawniad lle gall pob myfyriwr ffynnu dan ein hethos "Teulu" cryf.

"Mae'n wych gweld ein 'Teulu' 'n tyfu, a'n nod yw darparu ysgol y gall y gymuned leol fod yn falch ohoni, a lle gall plant Llanfyllin a'r gymuned ehangach gael yr addysg ddwyieithog o safon uchel y maen nhw'n ei haeddu."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu