HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Archwiliadau diogelwch cofebion

Image of Machynlleth Cemetery

25 Tachwedd 2019

Image of Machynlleth CemeteryMae trigolion yn cael eu hysbysu y bydd archwiliadau'n cael eu cynnal ar gofebion mawr ym Mynwent Machynlleth dros yr wythnosau nesaf i sicrhau eu bod yn lleoedd diogel i ymweld â nhw.

Bydd staff sy'n gweithio ar ran Cyngor Sir Powys yn dechrau ar y gwaith diogelwch yn y fynwent trwy archwilio'r cofebion mawr - y rheiny sy'n mesur dros 1.5m - i sicrhau nad oes perygl iddynt gwympo ac anafu rhywun.

Dywedodd llefarwydd ar ran Cyngor Sir Powys: "Bydd staff arbenigol yn cynnal archwiliadau a bydd unrhyw gofeb y gwelir ei bod yn beryglus yn cael ei diogelu trwy ei osod ar ei hyd ar lawr. Rydym yn sylweddoli bod cofebion yn bwnc sensitif ond mae'n rhaid i ni sicrhau bod ein mynwentydd yn llefydd diogel i ymweld â nhw a bydd unrhyw fynwentydd a allai fod yn beryglus yn cael eu gwneud yn ddiogel.

"Bydd hysbysiad yn cael ei godi o flaen llaw i rybuddio ymwelwyr am y gwaith, ond o ystyried oed y cofebion, ni fydd y cyngor yn ceisio cysylltu â pherchnogion unigol y beddau."

Mae rhagor o wybodaeth am y gwaith i'w chael gan Wasanaeth Diogelu'r Amgylchedd yn Neuadd Maldwyn, Y Trallwng. Carwyn Jones 01938 551300.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu