SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Archwiliadau diogelwch cofebion

Image of Machynlleth Cemetery

25 Tachwedd 2019

Image of Machynlleth CemeteryMae trigolion yn cael eu hysbysu y bydd archwiliadau'n cael eu cynnal ar gofebion mawr ym Mynwent Machynlleth dros yr wythnosau nesaf i sicrhau eu bod yn lleoedd diogel i ymweld â nhw.

Bydd staff sy'n gweithio ar ran Cyngor Sir Powys yn dechrau ar y gwaith diogelwch yn y fynwent trwy archwilio'r cofebion mawr - y rheiny sy'n mesur dros 1.5m - i sicrhau nad oes perygl iddynt gwympo ac anafu rhywun.

Dywedodd llefarwydd ar ran Cyngor Sir Powys: "Bydd staff arbenigol yn cynnal archwiliadau a bydd unrhyw gofeb y gwelir ei bod yn beryglus yn cael ei diogelu trwy ei osod ar ei hyd ar lawr. Rydym yn sylweddoli bod cofebion yn bwnc sensitif ond mae'n rhaid i ni sicrhau bod ein mynwentydd yn llefydd diogel i ymweld â nhw a bydd unrhyw fynwentydd a allai fod yn beryglus yn cael eu gwneud yn ddiogel.

"Bydd hysbysiad yn cael ei godi o flaen llaw i rybuddio ymwelwyr am y gwaith, ond o ystyried oed y cofebion, ni fydd y cyngor yn ceisio cysylltu â pherchnogion unigol y beddau."

Mae rhagor o wybodaeth am y gwaith i'w chael gan Wasanaeth Diogelu'r Amgylchedd yn Neuadd Maldwyn, Y Trallwng. Carwyn Jones 01938 551300.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu