SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymchwilydd o Bowys wedi cael ei gydnabod yn genedlaethol

Image of Keith Hughes Awards logo

25 Tachwedd 2019

Image of Keith Hughes Awards logoMae ymchwilydd o Bowys wedi cael ei gydnabod yn genedlaethol am ymchwilio'n ariannol i adennill asedau troseddwyr.

Derbyniodd Des Fitzpatrick sy'n ymchwilydd ariannol achrededig gyda Chyngor Sir Powys ers pedair blynedd, wobr genedlaethol mewn seremoni arbennig yng Nghaerlŷr ar ddechrau'r mis.

Derbyniodd Des 'Dystysgrif Cyflawniad' yng ngwobrau Keith Hughes - "Rhagoriaeth ac Arloesi mewn Ymchwiliadau Ariannol'.  Mae'r rhain yn cydnabod gwaith yr heddlu, awdurdodau lleol ac asiantaethau eraill ym maes adennill arian o weithgareddau troseddol.

Roedd yn un o naw unigolyn i gyrraedd y rhestr fer a'u cydnabod am eu gwaith yn y DU.

Dywedodd Clive Jones, Arweinydd Proffesiynol Diogelwch Cymunedol a Chynllunio at Argyfwng, Cyngor Sir Powys: "Mae Des wedi bod yn llwyddiannus dros ben yn y gwaith hwn i adennill enillion twyll troseddwyr.  Rwy'n ei ganmol am ei gyfraniad arbennig i'r maes hwn.

"Mae ymchwilio i enillion troseddau'n faes angenrheidiol er mwyn adfer arian troseddol a lle'n bosibl, rhoi arian nôl i'r rhai sydd wedi dioddef.  Rydym hefyd yn gweithio i awdurdodau eraill."

Mae Des yn Ymchwilydd Ariannol Achrededig profiadol a gyflogir gan Safonau Masnachol Powys.  Yn y rôl hon mae wedi trawsnewid ymchwiliadau ariannol i helpu'r cyngor a phartneriaid eraill i gynnal ymchwiliadau troseddol effeithiol a deinamig a gwaith ar enillion troseddau.

Cafodd Des ei ganmol am drefnu ceisiadau cyfyngu gyda gwerth o dros £5 miliwn, gan sicrhau un o'r gorchmynion uchaf dan Ddeddf Enillion Troseddau ar draws gwasanaethau Safonau Masnach y DU.

Mae wedi helpu ar achosion enillion troseddau ar lefel genedlaethol megis Operation Slick i Safonau

Masnach Cenedlaethol gydag enillion o dros £1 miliwn.  Mae wedi hyrwyddo gwaith ymchwilio ariannol i awdurdodau lleol eraill trwy ddarlithio i sefydliadau proffesiynol megis Sefydliad Siartredig Safonau Masnach (cangen Cymru) ac asiantaethau allanol.

Mae hefyd wedi datblygu protocolau a chynlluniau atgyfeirio effeithiol ar draws Cyngor Sir Powys, gan gynnwys ymchwiliadau i awdurdodau lleol eraill gan gynnwys Swydd Stafford, Henffordd, Torfaen a Blaenau Gwent.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu