SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dirwy am dipio gwastraff gardd yn anghyfreithlon

Image of some green waste

26 Tachwedd 2019

Image of some green wasteCafodd un o drigolion Llangatwg ddirwy o £200 gan Gyngor Sir Powys am daflu gwastraff gardd ar dir comin.

Rhoddwyd y ddirwy gan Dîm Diogelu'r Amgylchedd ar ôl i aelod o'r cyhoedd weld y troseddwr yn taflu gwastraff gardd ar dir comin ger y Ffawyddog, Llangatwg, Crughywel gan roi gwybod i'r cyngor.

Diolch i ddatganiad tyst yr aelod o'r cyhoedd, roedd y cyngor yn gallu dirwyo'r troseddwr am dorri Adran 33 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.

Dywedodd Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Corfforaethol yr Economi a'r Amgylchedd: "Hoffwn ddiolch i'r unigolyn hwnnw am roi gwybod i'r cyngor am y drosedd hon. Oherwydd eu datganiad tyst, roeddwn yn gallu ymchwilio i'r mater a rhoi dirwy.

"Rydym am sicrhau fod Powys yn le braf i'n trigolion ac i ymwelwyr, ac mae cael amgylchedd glân yn ganolog i hyn.

"Mae mwyafrif helaeth ein trigolion a'n busnesau yn ailgylchu ac yn cael gwared ar eu gwastraff yn y ffordd gywir.  Ond mae ychydig sy'n dal i ddifetha'n cymunedau gyda'u hagweddau hunanol trwy daflu eu gwastraff yn anghyfreithlon.

"Does dim esgus dros dipio'u gwastraff gardd yn anghyfreithlon.  Yn gynharach eleni fe wnaethom gyflwyno gwasanaeth casglu gwastraff o'r ardd am dâl neu gall pobl fynd â'r gwastraff hwnnw i'r ganolfan ailgylchu agosaf yn rhad ac am ddim.

"Mae angen atgyfnerthu'r neges for tipio anghyfreithlon yn drosedd sy'n gwneud niwed i'r amgylchedd ac yn costio'n ddrud i drethdalwyr.  Fe wnawn ein gorau glas i atal y rhai hynny sy'n cael gwared ar eu gwastraff yn anghyfreithlon.

"Dylai'r achos hwn fod yn rhybudd i eraill y byddwn yn ymchwilio i'r math hwn o ymddygiad gwrthgymdeithasol ac yn cymryd yr holl gamau priodol"

Os welwch chi achos o dipio anghyfreithlon yn y sir, gallwch roi gwybod i ni trwy fynd i www.powys.gov.uk a chlicio ar Rhoi gwybod am dipio anghyfreithlon.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu