Arwyddion Diogelwch - Gweithdai

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau. 

 

Darparwr y Cwrs: Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Rydym yn cynnal cyfres o weithdai, a fydd yn canolbwyntio ar ddatblygu a chynyddu eich gwybodaeth a'ch hyder gyda'r model Arwyddion Diogelwch. Bydd pob un o'r sesiynau yn canolbwyntio ar faes penodol o'r model Arwyddion Diogelwch.

Rydym yn cynnal gweithdy sy'n benodol i Oruchwyliaeth a Genogram sy'n orfodol i reolwyr a goruchwylwyr. Mae'n wirioneddol bwysig fod dealltwriaeth gan yr holl reolwyr o dulliau goruchwylio arwyddion diogelwch (SofS) wrth wneud gwaith goruchwylio a'r hyn yr ydym yn gweithio tuag ato ym Mhowys.

 

 


Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu