Penodi Arweinydd Gweithredol ar gyfer Ysgol Calon Cymru

Image of Miss Janet Waldron MBE

27 Tachwedd 2019

Image of Miss Janet Waldron MBEMae'r cyngor sir wedi cyhoeddi bod ysgol uwchradd yng nghanol Powys wedi penodi Arweinydd Gweithredol newydd.

Bydd Miss Janet Waldron MBE yn dod yn Arweinydd Gweithredol Ysgol Calon Cymru o fis Ionawr 2020 ac yn ymuno ag uwch dîm arwain presennol yr ysgol.

Wedi'i magu yng Nghastell-nedd, mae Miss Waldron yn gyn-bennaeth Ysgol Gyfun Pontarddulais, Abertawe ac yn gweithio ar hyn o bryd fel Ymgynghorydd Her i Gyngor Abertawe. Enillodd Bennaeth y Flwyddyn yng Ngwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018 ac mae'n Gydymaith yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yng Nghymru.

"Rwy'n falch iawn bod y cyngor a chorff llywodraethu'r ysgol wedi sicrhau gwasanaethau Janet," dywedodd Lynette Lovell, Pennaeth Addysg Dros Dro y cyngor.

"Mae gan Janet rinweddau a phrofiad arwain mewn lleoliad ysgol uwchradd sydd wedi'u profi ac mae parch mawr iddi ledled Cymru.  Bydd yn gaffaeliaid gwych i Ysgol Calon Cymru ac rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda hi yn ei rôl newydd."

Dywedodd Sharon Hammond, Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Calon Cymru: "Rydyn ni wrth ein boddau bod Janet wedi ymuno â'n huwch dîm arwain.  Bydd ei phrofiad ac arweinyddiaeth o fudd enfawr wrth i ni weithio gyda'n gilydd i sicrhau bod Ysgol Calon Cymru yn mynd o nerth i nerth.

"Hoffai'r Llywodraethwyr ddiolch i'r uwch dim arwain dan arweiniad Steve Patten a Lee Powell yn eu rolau fel Penaethiaid Dros Dro, am eu gwaith caled a'u proffesiynoldeb yn ystod y cyfnod interim wrth i ni barhau i symud ein hysgol newydd ymlaen."

Dywedodd Miss Janet Waldron: "Rwyf wastad wedi bod yn angerddol am addysg, gan helpu i arwain disgyblion i gyflawni eu potensial tra'n cefnogi staff ysgol a chyn-benaethiaid yn eu datblygiad proffesiynol.

"Mae hwn yn gyfle cyffrous ac rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda staff, disgyblion, llywodraethwyr a'r gymuned ysgol ehangach i wella'r canlyniadau addysg i'n dysgwyr."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu