1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Bwrw ymlaen gyda'r Strategaeth Ddigidol Powys gyda hwb ariannol sylweddol

Image cynrychioli Bwrw ymlaen gyda'r Strategaeth Ddigidol Powys gyda hwb ariannol sylweddol

27 Tachwedd 2019

Image of hands holding a tabletMae Cabinet y Cyngor wedi rhoi sêl bendith i Bowys Ddigidol - strategaeth ddigidol y cyngor, diolch i hwb ariannol sylweddol gan Lywodraeth Cymru.

Dyfarnwyd dros £980,000 i Gyngor Sir Powys i roi Strategaeth Ddigidol Powys ar waith.  Bydd y ffocws ar ddefnyddio technolegau digidol i wella profiadau cwsmeriaid y cyngor.  Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i gefnogi cam cyntaf gweithredu'r strategaeth dros y ddwy flynedd nesaf.

Dywedodd Ness Young, Cyfarwyddwr Corfforaethol (Adnoddau a Thrawsnewid); "Mae Strategaeth Ddigidol Powys yn gam pwysig ymlaen wrth drawsnewid y cyngor.  Mae'r strategaeth yn amlinellu ein gweledigaeth ar drawsnewid digidol ym Mhowys, o fewn y cyngor ac ar draws y sir, gan weithio gyda phartneriaid a thrigolion i wneud yn fawr o dechnoleg newydd a'r cyfleoedd a ddaw i'r economi, addysg, iechyd a gofal ac wrth gwrs ein cymunedau.

"Gyda'r grant gan Lywodraeth Cymru, gall y cyngor sir gyflymu ei raglen trawsnewid ddigidol cyffrous i wella profiadau'r cwsmer trwy ddarparu mwy o wasanaethau ar-lein a gwella galluoedd data'r cyngor.  Bydd hefyd yn ein helpu ni weithio gydag awdurdodau eraill, rhannu profiadau ac arbenigedd, gan gyflymu'r broses o ddefnyddio technolegau newydd.

"Mae'n rhaid i ni gadw i fyny â thechnoleg a chaniatau i drigolion ddefnyddio gwasanaethau'r cyngor yn gyflymach ac yn fwy effeithiol.  Bydd y cyllid yn ein helpu ni ateb yr her.  Gyda thechnoleg, bydd cyfleoedd go iawn i wella gwasanaethau ac rydym am sicrhau fod trigolion yn gallu rhannu'r profiad hwnnw.

"Mae gan y cyngor gynlluniau uchelgeisiol i ailwampio gwasanaethau i drigolion er mwyn cynyddu nifer ac ansawdd gwasanaethau digidol, cyflymu prosesau a gwella boddhad cwsmeriaid.  Mae'r gwaith yn rhan allweddol o Raglen Drawsnewid y cyngor i wireddu ei Weledigaeth 2025.

"Bydd rhaid cael data a dadansoddeg o ansawdd uchel i drawsnewid gwasanaethau o fewn llywodraeth leol, a bydd ein gwaith yn arwain y broses honno.  Rydym yn bwriadu defnyddio dadansoddi rhagfynegol i ddeall anghenion cwsmeriaid yn well, darparu gwybodaeth i helpu i wneud penderfyniadau a helpu cynghorau eraill i gyflwyno dadansoddeg busnes.

"Byddwn yn treialu technolegau newydd, eu gwerthuso i gydweithwyr mewn awdurdodau eraill a rhannu ein profiadau ag eraill.  Mae'r ffordd mae llywodraeth leol yn gweithio yn newid yn gyflym ac rydym yn bwriadu bod ar y blaen gyda'r gwaith trawsnewid hwnnw," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu