SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Bwrw ymlaen gyda'r Strategaeth Ddigidol Powys gyda hwb ariannol sylweddol

Image of hands holding a tablet

27 Tachwedd 2019

Image of hands holding a tabletMae Cabinet y Cyngor wedi rhoi sêl bendith i Bowys Ddigidol - strategaeth ddigidol y cyngor, diolch i hwb ariannol sylweddol gan Lywodraeth Cymru.

Dyfarnwyd dros £980,000 i Gyngor Sir Powys i roi Strategaeth Ddigidol Powys ar waith.  Bydd y ffocws ar ddefnyddio technolegau digidol i wella profiadau cwsmeriaid y cyngor.  Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i gefnogi cam cyntaf gweithredu'r strategaeth dros y ddwy flynedd nesaf.

Dywedodd Ness Young, Cyfarwyddwr Corfforaethol (Adnoddau a Thrawsnewid); "Mae Strategaeth Ddigidol Powys yn gam pwysig ymlaen wrth drawsnewid y cyngor.  Mae'r strategaeth yn amlinellu ein gweledigaeth ar drawsnewid digidol ym Mhowys, o fewn y cyngor ac ar draws y sir, gan weithio gyda phartneriaid a thrigolion i wneud yn fawr o dechnoleg newydd a'r cyfleoedd a ddaw i'r economi, addysg, iechyd a gofal ac wrth gwrs ein cymunedau.

"Gyda'r grant gan Lywodraeth Cymru, gall y cyngor sir gyflymu ei raglen trawsnewid ddigidol cyffrous i wella profiadau'r cwsmer trwy ddarparu mwy o wasanaethau ar-lein a gwella galluoedd data'r cyngor.  Bydd hefyd yn ein helpu ni weithio gydag awdurdodau eraill, rhannu profiadau ac arbenigedd, gan gyflymu'r broses o ddefnyddio technolegau newydd.

"Mae'n rhaid i ni gadw i fyny â thechnoleg a chaniatau i drigolion ddefnyddio gwasanaethau'r cyngor yn gyflymach ac yn fwy effeithiol.  Bydd y cyllid yn ein helpu ni ateb yr her.  Gyda thechnoleg, bydd cyfleoedd go iawn i wella gwasanaethau ac rydym am sicrhau fod trigolion yn gallu rhannu'r profiad hwnnw.

"Mae gan y cyngor gynlluniau uchelgeisiol i ailwampio gwasanaethau i drigolion er mwyn cynyddu nifer ac ansawdd gwasanaethau digidol, cyflymu prosesau a gwella boddhad cwsmeriaid.  Mae'r gwaith yn rhan allweddol o Raglen Drawsnewid y cyngor i wireddu ei Weledigaeth 2025.

"Bydd rhaid cael data a dadansoddeg o ansawdd uchel i drawsnewid gwasanaethau o fewn llywodraeth leol, a bydd ein gwaith yn arwain y broses honno.  Rydym yn bwriadu defnyddio dadansoddi rhagfynegol i ddeall anghenion cwsmeriaid yn well, darparu gwybodaeth i helpu i wneud penderfyniadau a helpu cynghorau eraill i gyflwyno dadansoddeg busnes.

"Byddwn yn treialu technolegau newydd, eu gwerthuso i gydweithwyr mewn awdurdodau eraill a rhannu ein profiadau ag eraill.  Mae'r ffordd mae llywodraeth leol yn gweithio yn newid yn gyflym ac rydym yn bwriadu bod ar y blaen gyda'r gwaith trawsnewid hwnnw," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu