Y Cyngor yn sefyll lan i gam-drin domestig

Group of photos of people marking White Ribbon Day 2019

Tachwedd 27,  2019

Group of photos of people marking White Ribbon Day 2019I nodi Diwrnod Rhuban Gwyn yr wythnos hon, bu staff a chynghorwyr Cyngor Sir Powys led led y sir yn mynd am dro amser cinio.

Cynhaliwyd y teithiau cerdded yn Y Drenewydd, Aberhonddu, Llandrindod ac yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd i dynnu sylw at effaith cam-drin domestig, a cherddodd dwsinau o bobl.

Fe'u trefnwyd ar y cyd â Calan DVS, Canolfan Argyfwng Teulu Maldwyn, Cymorth i Ferched Cymru, gyda chefnogaeth Heddlu Dyfed Powys.

Ali Bulman yw Cyfarwyddwr Corfforaethol (Plant a Theuluoedd) y Cyngor, a bu'n cerdded yn y Ffair Aeaf.  Dywedodd: "Fe drefnon ni'r digwyddiadau hyn i annog pobl i ddangos eu cefnogaeth i bobl sy'n dioddef cam-drin domestig ac i dynnu sylw at y broblem hon.

"Mae pobl sy'n dioddef cam-drin domestig yn dod o bob cefndir - o bob oedran, dosbarth cymdeithasol, rhyw a rhywioldeb - felly byddem yn annog unrhyw un sy'n dioddef hwn i beidio cadw'n ddistaw am y peth. Cysylltwch â ni neu un o'n partneriaid; gallwn ni helpu," dywedodd Ali.

Gallwch gysylltu â'r canlynol (a chael cyngor ganddynt hefyd):

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu