SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Disgyblion a staff Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn symud i adeilad newydd

Image of Brecon High School's new building

2 Rhagfyr 2019

Image of Brecon High School's new buildingMae cyfnod newydd wedi dechrau ar gyfer ysgol uwchradd yn ne Powys yn sgil agor adeilad newydd sbon.

Agorwyd drysau adeilad newydd Ysgol Uwchradd Aberhonddu i'r holl ddisgyblion a staff am y tro cyntaf y bore yma (Dydd Llun, 2 Rhagfyr).

Bydd yr ysgol uwchradd newydd sydd â lle i 750 o ddisgyblion 11-18 oed, yn diwallu gofynion addysg yr unfed ganrif ar hugain.  Ariannwyd yr ysgol ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys.

Lleolir yr ysgol rhwng canolfan hamdden y dref a'r trac athletau.  Adeiladwyd yr ysgol gan BAM Construction.

Mae'r ysgol fodern yn 7,500 o fetrau sgwar gydag ardaloedd addysgu arbenigol, neuadd chwaraeon gyda phedair cwrt, stiwdio gweithgareddau, ardaloedd bwyta a chegin coginio llawn.

Dywedodd Lynette Lovell, Pennaeth Addysg Dros Dro y cyngor: "Rwy'n falch bod y disgyblion a staff wedi symud i adeiladu newydd Ysgol Uwchradd Aberhonddu.

"Mae darparu amgylchoedd dysgu ac addysgu o ansawdd uchel yn rhan o'n Gweledigaeth 2025 a bydd y cyfleuster ffantastig yma'n darparu amgylchedd dysgu llawer gwell i ddisgyblion a staff.

"Rwy'n siwr y bydd y disgyblion a staff yn ffynnu yn eu hamgylchedd dysgu newydd a hoffwn ddymuno'r gorau iddyn nhw nawr eu bod nhw wedi symud i'w hadeilad newydd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu