Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Canlyniadau Etholiad Seneddol Etholaeth Maldwyn - 12 Rhagfyr 2019

 

Datganiad o Ganlyniadau'r Pol

Yr wyf i, sydd a'm llofnod isod, sef Swyddog Canlyniadau yn etholiad Aelod dros Etholaeth Sir Drefaldwyn a gynhaliwyd ar y 12 Rhagfyr 2019 drwy hyn yn hysbysu bod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd i bob ymgeisydd yn y dywededig etholiad fel a ganlyn:

 

Nifer y pleidleisiau a gofnodwyd:

Enwau'r Ymgeiswyr

Plaid Wleidyddol

Canlyniadau

Kishan Rajesh Devani

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

7,882

Catherine Alexandra Duerden

Llafur Cymru

5,585

Gwyn Wigley Evans

Gwlad Gwlad

727

Alun Craig Williams

Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru

20,020 (Etholwyd)

 

Yr oedd nifer y pleidleisiau a wrthodwyd fel a ganlyn:

(a) heb farc swyddogol33
(b) pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr24
(c) ysgrifen neu farc y gellid o'i herwydd adnabod y pleidleisiwr0
(d) heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd156
Cyfanswm213

 

Alun Craig Williams ac yr wyf drwy hyn yn datgan bod y dywededig wedi ei iawn (h)ethol dros y ddywededig Etholaeth

 

Swyddog Canlyniadau Gweithredol   

Dyddiedig 13/12/2019                                            

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu