Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Canlyniadau Etholiad Seneddol Etholaeth Brycheiniog a Maesyfed - 12 Rhagfyr 2019

Datganiad o Ganlyniadau'r Pol

Yr wyf i, sydd a'm llofnod isod, sef Swyddog Canlyniadau yn etholiad Aelod dros Etholaeth Sir Brycheiniog a Faesyfed a gynhaliwyd ar y 12 Rhagfyr 2019 drwy hyn yn hysbysu bod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd i bob ymgeisydd yn y dywededig etholiad fel a ganlyn:

 

Nifer y pleidleisiau a gofnodwyd:

Enwau'r Ymgeiswyr

Plaid Wleidyddol

Canlyniadau

Tomos Glyndwr Davies

Llafur Cymru

3,944

Jane Dodds

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

14,827

Jeff David Green

Plaid Gristnogol Cymru "Datgan Arglwyddiaeth Crist"

245

Fay Alicia Jones

Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru

21,958  (Etholwyd)

Lady Lily The Pink,
Bernice Benton
The Official Monster Raving Loony Party345

 

Yr oedd nifer y pleidleisiau a wrthodwyd fel a ganlyn:

(a) heb farc swyddogol0
(b) pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr21
(c) ysgrifen neu farc y gellid o'i herwydd adnabod y pleidleisiwr2
(d) heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd87
Cyfanswm110

 

Fay Alicia Jones ac yr wyf drwy hyn yn datgan bod y dywededig wedi ei iawn (h)ethol dros y ddywededig Etholaeth

 

Swyddog Canlyniadau Gweithredol

Dyddiedig 13/12/2019                                                

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu