SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Criwiau Ailgylchu'n gweithio y tu hwnt i bob disgwyliad

Image of Arron Bennett

13 Rhagfyr 2019

Image of Arron BennettMae'n wych gweld trigolion yn ailgylchu cymaint â phosibl, ond aeth un o drigolion ardal Caersws â phethau gam ymhellach yn ddiweddar! 

Gyda thargedau ailgylchu llym i'w cyrraedd, mae angen i bob aelwyd ailgylchu popeth a allant, ond mae hi'r un mor bwysig hefyd trefnu bod ansawdd y deunyddiau cystal ag y gall fod er mwyn sicrhau bod modd ei ailgylchu yma yn y DU.  

Fel rhan o'r gwiriadau ansawdd, gwelodd un o'r gweithwyr craff, Arron Bennett, allweddi yng nghanol pentwr anferthol o blastig a thuniau wrth ddadlwytho'r rhain yn y depo yn y Drenewydd. Roedd yr allweddi wedi cwympo'n ddamweiniol i flwch ailgylchu coch ac wedi teithio i'r Drenewydd yn y tryc ailgylchu. 

Rhoddwyd gwybod i drigolion trwy neges ar dudalen 'Powys yn Ailgylchu' Facebook, a rhannwyd y neges 122 o weithiau, gan gyrraedd dros 13,000 o bobl, a lledaenu'r neges honno'n gyflym o amgylch gogledd Powys.

Mae'r allweddi bellach wedi'u dychwelyd i'w perchennog. Diolchodd hithau i'r staff am eu trylwyredd, a dywedodd iddi fod yn chwilio amdanynt ymhobman. Canmolodd y staff am fynd y filltir ychwanegol i'w helpu i ddod â'i hallweddi yn ôl ati.

Dywedodd Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Corfforaethol Economi a'r Amgylchedd yng Nghyngor Sir Powys: "Ry'n ni'n casglu poteli, potiau, tybiau a hambyrddau plastig ynghyd â thuniau dur ac alwminiwm bob wythnos o'ch blwch coch yma ym Mhowys, ac rydym yn eithriadol o ddiolchgar i drigolion am osod eu gwastraff allan i'w casglu bob wythnos.

"Diolch i lygaid craff un o'n gweithwyr ailgylchu, gwelwyd yr allweddi, a'u dychwelyd i'w perchennog mewn dim o amser, a hoffem ni ddiolch iddo ef a phawb arall am ddatrys y mater."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu