SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gwobr yn cydnabod arlunydd comics o Fachynlleth

Photo of David Llewelyn Lewis

Rhagfyr 13, 2019

Photo of David Llewelyn LewisMae dyn o Fachynlleth wedi ennill gwobr am ei stribedi comics.

Casglodd David Llewelyn Lewis y wobr 'Mirror Award 2019' (Categori Syniad) o sefydliad Pobl yn Gyntaf Cymru gyfan, grŵp eiriolaeth ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu.

Mae'n mynychu canolfan ddydd Cyfle Newydd yn ei dref enedigol. "Pan wnaethant alw fy enw allan yn y seremoni wobrwyo, doeddwn i ddim yn gwybod beth i'w wneud â fy hunan.  Roeddwn i'n methu credu'r peth, roeddwn i mor hapus, "chwarddodd David.

Mae wedi creu cyfres o stribedi comig yn cynnwys grŵp o archarwyr o'r enw 'The Titans of Righteousness' (dan arweiniad The Red Dyfi Dragon).   Mae'r archarwyr hyn yn amddiffyn Cymru rhag y goruwchnaturiol yn ogystal â gwarchod ei thrigolion mewn ffyrdd eraill. Mae comics David yn cyffwrdd ag amrywiaeth o faterion gan gynnwys cam-drin, homoffobia a diogelwch ar-lein.

"Rydw i wedi creu'r comics i ddysgu pobl sydd ag anableddau dysgu, fel fi, sut i gadw'n ddiogel pan maen nhw'n mynd allan neu os bydd unrhyw beth yn digwydd iddyn nhw," meddai David. "Gallant ddysgu o'r negeseuon hyn ac yna gallant siarad â phobl y gallant ymddiried ynddynt.  Gobeithio y bydd yn eu hannog i godi eu llais mwy ac i gael eu trin fel pawb arall. "

Alison Bulman yw Cyfarwyddwr Corfforaethol (Plant ac Oedolion) y cyngor a dywedodd: "Rydyn ni mor falch o waith David ac mae'n enillydd haeddiannol. Mae David yn ymdrin ag amrywiaeth eang o faterion diogelwch cymunedol y gallai pobl ag anableddau dysgu ddod ar eu traws ac mae'n mynd i'r afael â nhw mewn ffordd mor sensitif. "

Sean Delonnette yw Rheolwr Gwasanaethau Dydd Cynorthwyol Cyfle Newydd. "Daeth David ataf un diwrnod a dywedodd ei fod wedi bod yn gweithio ar stribed comig a gofyn a allai ddangos i mi. Fe roddodd y darn gwych hwn o waith imi.  Roedd ei un cyntaf ar God y Groes Werdd ac roeddwn i'n gwybod ar unwaith ei fod yn rhywbeth arbennig. "

"Ni fyddai'r comics mwy yn mynd i'r afael â rhai o'r materion hyn ond mae'n mynd i'r afael â phynciau anodd mewn ffordd sensitif iawn," ychwanegodd Sean.

Gellir dod o hyd i gomics David ar-lein ar Facebook yn RDD Comics.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu