SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Grantiau i ddatblygu chwaraeon llawr gwlad ym Mhowys

Image of people playing football

16 Rhagfyr 2019

Image of two players playing footballCyhoeddodd Cyngor Sir Powys iddo drosglwyddo dros £28,000 i 22 o sefydliadau chwaraeon led led y sir.

Mae Tîm Datblygu Chwaraeon y cyngor yn annog grwpiau chwaraeon a chorfforol newydd ym Mhowys i fanteisio ar hyd at £1,500 o nawdd grant i helpu i greu clybiau llewyrchus a fydd yn creu cyfleoedd trwy fentergarwch ac arloesi.

Nod y grantiau gan Gist Gymunedol Sportlot, cynllun grantiau'r Loteri Cyngor Chwaraeon Cymru yw gwneud gwahaniaeth i weithgareddau chwaraeon a chorfforol yn lleol.

Gydag ychydig dros £20,000 ar gael ar gyfer cyfarfod olaf y flwyddyn ariannol hon, mae'r cyngor yn annog sefydliadau i gyflwyno ceisiadau ac i beidio colli'r cyfle.

Ymhlith y sefydliadau diweddaraf i sicrhau arian grant oedd:

 • Brecon Corries Juniors: £1,387 tuag at hyfforddi'r hyfforddwyr, a'r cit.
 • Clwb Petanque Clwb Rygbi Aberhonddu: £1,500 tuag at logi cyfleusterau, hyfforddi'r hyfforddwyr ac offer.
 • Clwb Seiclo'r Bulls: £1,500 tuag at hyfforddi'r hyfforddwyr ac offer.
 • Clwb Rygbi Iau Llanfair-ym-Muallt:  £1,500 tuag at hyfforddi'r hyfforddwyr, offer a llogi cyfleusterau.
 • Clwb Pêl-droed Iau Caersws: £250.00 tuag at hyfforddi'r hyfforddwyr ac offer.
 • Credu: £1,500 tuag at offer
 • Anabledd Powys: £1,270 tuag at hyfforddi'r hyfforddwyr, offer a llogi cyfleusterau.
 • Bowls Mat Byr Cegidfa: £1,500 tuag at hyfforddi'r hyfforddwyr, offer a llogi lleoliadau.
 • Datblygu Pêl-fasged Gwent: £1,500 tuag at hyfforddi'r hyfforddwyr, llogi cyfleusterau ac offer.
 • Clwb Pêl-droed Iau Llanidloes: £1,440 tuag at hyfforddi'r hyfforddwyr.
 • Clwb Tennis Lawnt Llanidloes: £1,490 tuag at hyfforddi'r hyfforddwyr, llogi cyfleusterau ac offer.
 • Clwb Rygbi Llanidloes: £1,490 tuag at hyfforddi'r hyfforddwyr ac offer.
 • Mid Wales Meteors: £1,500 tuag at hyfforddi'r hyfforddwyr ac offer.
 • N-Able: £1,500 tuag at offer
 • Clwb Pêl-droed Iau Northcote Conservative: £1,450 tuag at hyfforddi'r hyfforddwyr, offer a llogi cyfleusterau.
 • Chwarae Maesyfed: £1,000 tuag at logi cyfleusterau, hyfforddi'r hyfforddwyr ac offer.
 • Clwb Hoci Merched Llanandras: £270 tuag at hyfforddi'r hyfforddwyr ac offer.
 • Clwb Pysgota Rhaeadr a Chwm Elan: £1,330 tuag at hyfforddi'r hyfforddwyr ac offer.
 • Cymdeithas Badminton De Powys: £770.00 tuag at logi cyfleusterau, ffioedd hyfforddwyr ac offer.
 • Canolfan Bêl-droed Cymunedol De Powys: £1,500 tuag at offer a llogi cyfleusterau.
 • Clwb Pêl-droed Iau Y Trallwng: £1,165 tuag at hyfforddi'r hyfforddwyr ac offer.
 • Clwb Pêl-droed Merched Y Trallwng: £1,387 tuag at hyfforddi'r hyfforddwyr, offer a llogi'r cae pob tywydd.

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 17 Ionawr, 2020. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Datblygu Chwaraeon ar 07766 248617 (Gogledd Powys) neu 07836 501925 (De Powys) neu anfonwch e-bost at  lago@powys.gov.uk

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu