Casgliadau ailgylchu a sbwriel dros y Nadolig

Image of PCC recycling crews

Image of PCC recycling crews16 Rhagfyr 2019

Mae'r cyngor sir wedi cadarnhau y bydd casgliadau sbwriel ac ailgylchu o aelwydydd Powys a chwsmeriaid gwastraff masnachol y cyngor yn ddiweddarach na'r arfer dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Bydd criwiau'n gweithio gydol y penwythnosau i sicrhau bod y casgliadau'n digwydd dim ond deuddydd yn hwyrach na'r arfer yn ystod wythnos y Nadolig, ac yna dim ond un diwrnod yn hwyrach yn ystod wythnos y Calan.

Bydd casgliadau sydd i fod i ddigwydd ar Noswyl Nadolig (dydd Mawrth, Rhagfyr 24) a Nos Galan (dydd Mawrth, Rhagfyr 31) yn digwydd fel arfer. Fel arall, cofiwch osod eich biniau allan i'w gwacáu ar y dyddiau canlynol:

Wythnos y Nadolig

Diwrnod casglu arferol

Diwrnod casglu diwygiedig

Dydd Llun, Rhagfyr 23

Dim newid

Dydd Mawrth, Rhagfyr 24 (Noswyl Nadolig)

Dim newid

Dydd Mercher, Rhagfyr 25 (Diwrnod Nadolig)

Dydd Gwener, Rhagfyr 27

Dydd Iau, Rhagfyr 26 (Gŵyl San Steffan)

Dydd Sadwrn, Rhagfyr 28

Dydd Gwener, Rhagfyr 27

Dydd Sul, Rhagfyr 29

Wythnos y Calan

Dydd Llun, Rhagfyr 30

Dim newid

Dydd Mawrth, Rhagfyr 31 (Nos Galan)

Dim newid

Dydd Mercher, Ionawr 1 (Diwrnod Calan)

Dydd Iau, Ionawr 2

Dydd Iau, Ionawr 2

Dydd Gwener, Ionawr 3

Dydd Gwener, Ionawr 3

Dydd Sadwrn, Ionawr 4

Gyda'r casgliadau wedi'u trefnu gydol cyfnod yr ŵyl, rydym yn annog aelwydydd i fanteisio i'r eithaf ar y gwasanaeth, ac arbed, ailddefnyddio ac ailgylchu cymaint â phosibl o'u sbwriel o'r tŷ.

Dywedodd Adrian Jervis, Pennaeth Priffyrdd, Cludiant ac Ailgylchu: "Ry'n ni weld clywed, ac mae gennym ni le i gredu, bod Siôn Corn, y dyn prysuraf yr adeg yma o'r flwyddyn, yn chwarae'i ran yn y dasg o ailgylchu y Nadolig yma, felly ry'n ni'n gobeithio y bydd pob teulu'n dilyn ei esiampl ac yn ailgylchu cymaint â phosibl dros y cyfnod yma."

"Nid yn unig bydd ailgylchu cymaint o'ch gwastraff Nadolig â phosibl yn sicrhau nad ydych yn rhedeg allan o le yn eich biniau ar olwynion neu'ch sachau porffor, ond bydd hefyd yn lleihau faint o sbwriel ry'n ni i gyd yn ei anfon i safleoedd tirlenwi."

I gael manylion oriau agor canolfannau gwastraff o'r cartref ac ailgylchu dros y Nadolig, a/neu os bydd y tywydd yn eithriadol o wael, cofiwch edrych ar ein gwefan a'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu