Taith Gerdded Dywysedig - Dydd Iau 19th December 2019 @ 10am

Bydd taith gerdded dywysedig arbennig yn cael ei chynnal yn Llandrindod yr wythnos yma i ddathlu gwelliannau i lwybrau lleol o amgylch y dref, fel rhan o brosiect Iach, Egnïol Awyr Agored "Milltiroedd heb Gamfeydd" Cyfoeth Naturiol Cymru.

Guided walk

16 Rhagfyr 2019

Guided walkTaith Gerdded Dywysedig - Dydd Iau 19th December 2019 @ 10am

Bydd taith gerdded dywysedig arbennig yn cael ei chynnal yn Llandrindod yr wythnos yma i ddathlu gwelliannau i lwybrau lleol o amgylch y dref, fel rhan o brosiect Iach, Egnïol Awyr Agored "Milltiroedd heb Gamfeydd"  Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae cyllid wedi galluogi Gwasanaethau Cefn Gwlad Cyngor Sir Powys i newid nifer o gamfeydd yn glwydi, gan wella'r mynediad cyhoeddus rhwng Llandrindod a Shaky Bridge.  Mae hyn yn cysylltu'n effeithiol â gwaith blaenorol i wella Llwybr Llinell Calon Cymru, gan ffurfio llwybr cerdded cylchol sydd wedi'i hysbysebu ar wefan tref Llandrindod.

Ymunwch â'r Gwasanaethau Cefn Gwlad ar gyfer y daith yma dydd Iau 19eg Rhagfyr 2019. Bydd pawb yn cyfarfod ger y fynedfa i'r amffitheatr (SO 0629 6065 neu LD1 5NU) am 9:50am i ddechrau'r daith am 10am.

Mae hi'n daith o 7.3 km neu 4.5 milltir, sy'n dringo i 260m o uchder yn ystod y daith, ac yn croesi tir fferm a lonydd distaw. Nid oes unrhyw gamfeydd, dim ond clwydi a gatiau mochyn, ond mae ambell ris a llethr fydd yn peri i fod allan o wynt ychydig. Mae hi'n debygol o fod yn eithaf gwlyb dan draed mewn ambell le, ond mae'r golygfeydd a gewch o gastell Cefnllys, a thros Afon Ieithon mewn sawl man yn ei gwneud yn werth y drafferth.

Gwisgwch ddillad ac esgidiau priodol. Peidiwch â dod ag unrhyw gi ar y daith dywysedig yma.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu