SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Eitemau gan gewri'r byd llenyddol i'w gweld yn Llandrindod.

Group talk at museum

Rhagfyr 17, 2019

Group talk at museum

Ymysg yr eitemau i'w gweld mewn digwyddiad Nadoligaidd a drefnwyd ar y cyd gan dîm archifau Cyngor Sir Powys ac Amgueddfa Sir Faesyfed oedd eitemau gan grewr Peter Pan, J.M. Barrie, y bardd rhyfel Siegfried Sassoon a'r bardd rhamantus Percy Bysshe Shelley. 

Trefnwyd y digwyddiad yn yr amgueddfa er mwyn diolch i wirfoddolwyr, adneuwyr a chyfeillion am eu cefnogaeth trwy gydol 2019 ac roedd y prif ffocws ar arddangosfa newydd o archifau'r cyngor yn oriel yr amgueddfa.

Am ddiwrnod yn unig, gwelwyd eitemau gwreiddiol yn yr arddangosfa, gan gynnwys llythyron gan grewr Peter Pan, JM Barrie, y bardd rhyfel Siegfried Sassoon a'r bardd rhamantus Percy Bysshe Shelley.

Cafwyd sgwrs fer gan yr Archifydd Julie Ryan i gyflwyno'r arddangosfa sy'n cynnwys detholiad o dderbyniadau newydd archifau o 2019 ynghyd â deunaw o'u casgliadau mwyaf arwyddocaol neu ddiddorol.   Yn dilyn y sgwrs, cafwyd perfformiad o ganeuon Celtaidd gan y telynor lleol a chyfaill yr amgueddfa, Dr Joseph Botting.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Archifau: "Mae'n braf gweld Archifau Powys ac Amgueddfa Sir Faesyfed yn dod at ei gilydd i gynnal digwyddiad Nadoligaidd.  Derbyniodd Archifau Powys rai eitemau hyfryd eleni ac mae'r arddangosfa hon yn tynnu sylw at y rhain ynghyd â rhai o'r casgliadau pwysig sy'n diogelu hanes a diwylliant Powys.  Cartref newydd y gwasanaeth Archifau yw Uned 29 Parc Menter Ddole Road yn Llandrindod, ac mae croeso i bawb alw yno a defnyddio'r cofnodion at waith ymchwil."

Bydd yr arddangosfa o ddelweddau'n parhau yn Amgueddfa Sir Faesyfed dros y misoedd nesaf a bydd trigolion Powys yn gallu mynd yno am ddim.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu