Eitemau gan gewri'r byd llenyddol i'w gweld yn Llandrindod.

Group talk at museum

Rhagfyr 17, 2019

Group talk at museum

Ymysg yr eitemau i'w gweld mewn digwyddiad Nadoligaidd a drefnwyd ar y cyd gan dîm archifau Cyngor Sir Powys ac Amgueddfa Sir Faesyfed oedd eitemau gan grewr Peter Pan, J.M. Barrie, y bardd rhyfel Siegfried Sassoon a'r bardd rhamantus Percy Bysshe Shelley. 

Trefnwyd y digwyddiad yn yr amgueddfa er mwyn diolch i wirfoddolwyr, adneuwyr a chyfeillion am eu cefnogaeth trwy gydol 2019 ac roedd y prif ffocws ar arddangosfa newydd o archifau'r cyngor yn oriel yr amgueddfa.

Am ddiwrnod yn unig, gwelwyd eitemau gwreiddiol yn yr arddangosfa, gan gynnwys llythyron gan grewr Peter Pan, JM Barrie, y bardd rhyfel Siegfried Sassoon a'r bardd rhamantus Percy Bysshe Shelley.

Cafwyd sgwrs fer gan yr Archifydd Julie Ryan i gyflwyno'r arddangosfa sy'n cynnwys detholiad o dderbyniadau newydd archifau o 2019 ynghyd â deunaw o'u casgliadau mwyaf arwyddocaol neu ddiddorol.   Yn dilyn y sgwrs, cafwyd perfformiad o ganeuon Celtaidd gan y telynor lleol a chyfaill yr amgueddfa, Dr Joseph Botting.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Archifau: "Mae'n braf gweld Archifau Powys ac Amgueddfa Sir Faesyfed yn dod at ei gilydd i gynnal digwyddiad Nadoligaidd.  Derbyniodd Archifau Powys rai eitemau hyfryd eleni ac mae'r arddangosfa hon yn tynnu sylw at y rhain ynghyd â rhai o'r casgliadau pwysig sy'n diogelu hanes a diwylliant Powys.  Cartref newydd y gwasanaeth Archifau yw Uned 29 Parc Menter Ddole Road yn Llandrindod, ac mae croeso i bawb alw yno a defnyddio'r cofnodion at waith ymchwil."

Bydd yr arddangosfa o ddelweddau'n parhau yn Amgueddfa Sir Faesyfed dros y misoedd nesaf a bydd trigolion Powys yn gallu mynd yno am ddim.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu