Plant yn adeiladu 'bot' yn helpu i lansio strategaeth ddigidol

Plant yn adeiladu 'bot' yn helpu i lansio strategaeth ddigidol

Digital strategy launch

16th Rhagfyr 2019

Digital strategy launchYmunodd yr Aelod Cabinet, y Cynghorydd Graham Breeze, â phlant mewn sesiwn Clwb Codio 2 awr arbennig yn adeilad y Gaer a agorwyd yn ddiweddar, ddydd Sadwrn (14 Rhagfyr) lle rhoddodd y plant eu sgiliau digidol ar brawf wrth adeiladu a rhaglennu botiau Lego WeDo fel rhan o lansio Strategaeth Ddigidol gyntaf y cyngor.

Wrth siarad yn y lansiad, dywedodd y Cynghorydd Breeze, Aelod Cabinet Powys Ddigidol 2019 - 2025: Strategaeth trawsnewid digidol"Hoffwn ddiolch i'r plant yma heddiw am ddangos eu botiau Lego i mi a fy nysgu am godio a rhaglennu.  I mi, y clwb hwn oedd y lleoliad perffaith i ni lansio ein strategaeth gyffrous."

Mae'r cynllun a gefnogir gan Gabinet y cyngor wedi derbyn cyllid o £908,564 gan Lywodraeth Cymru, sydd wedi canmol awydd y cyngor i fuddsoddi mewn technolegau digidol a bod yn arloesol wrth eu defnyddio.

Ychwanegodd y Cynghorydd Breeze: "Hoffwn ddiolch i Lywodraeth Cymru am eu buddsoddiad a'u cred yn ein dull cyffrous ac arloesol. Fel awdurdod lleol, byddwn yn gweithio'n galed i sicrhau bod Powys yn lle y gall pobl gysylltu, cyfathrebu a chael mynediad at wasanaethau'r cyngor y mae eu hangen arnynt yn gyflym ac yn effeithlon. 

"Byddwn hefyd yn gweithio gyda'n partneriaid i gefnogi'r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas i ddefnyddio offer a thechnolegau digidol a allai eu helpu i fod yn annibynnol, cadw'n ddiogel, cadw'n iach a gallu galw am help yn hawdd. Rydym am greu etifeddiaeth a chefnogi ein cymunedau i harneisio technolegau digidol i wella ansawdd eu bywyd.  Rydym hefyd yn dymuno annog ein pobl ifanc trwy addysg a sesiynau fel y clwb codio hwn, i ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt wrth symud ymlaen fel y gallant gamu gyda hyder i fod yn oedolion wrth i'n byd digidol barhau i ehangu."

Meddai Ness Young, Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Thrawsnewid a Noddwr y Rhaglen: "Rydym yn awyddus i barhau ar flaen y gromlin ddigidol, treialu technolegau newydd, eu gwerthuso ar gyfer cydweithwyr mewn awdurdodau eraill a rhannu ein profiadau ag eraill. Mae'r ffordd y mae llywodraeth leol yn gweithio yn newid yn gyflym a bydd ystod eang o offer digidol yn ein helpu i wneud y mwyaf o gyfleoedd i ddarparu ar gyfer busnesau, ysgolion a thrigolion a allai fod angen cefnogaeth gyda'u hanghenion iechyd a chymdeithasol. Bydd hyn yn helpu i roi mynediad a chefnogaeth i'r bobl hyn lle bo angen i gael mynediad at ystod gynyddol o offer digidol."

Mae Tilly Boscott, Cynorthwyydd Llyfrgell yn Llyfrgell Aberhonddu - sydd bellach wedi symud i adeilad y Gaer sydd newydd ei agor - wedi bod yn cynnal y clwb codio dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac mae'n awyddus i ennyn brwdfrydedd plant ifanc am y byd digidol a'u helpu i ddysgu sgiliau codio.  Mae nifer o lyfrgelloedd hefyd yn cynnal dosbarthiadau cyfrifiadurol ar gyfer y rhai sy'n brin o hyder. Gwelerwww.powys.gov.uka chliciwch ar "Dod o Hyd i'r Llyfrgell agosaf" i weld beth sydd ar gael.  Cliciwch ar www.powys.gov.uk ar "Powys Ddigidol" am y strategaeth.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu