SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Digwyddiad recriwtio i ofal cartref yn Aberhonddu

Screengrab of video

Rhagfyr  31, 2019

Screengrab of video

Yn Aberhonddu fis nesaf bydd yna sesiwn taro heibio i bobl sydd â diddordeb mewn gwaith gwerth chweil yn y maes gofal.

Bydd Cyngor Sir Powys yn ymuno â'r cwmni gofal cartref lleol 'Seren Support', yr Asiantaeth Taliadau Uniongyrchol, PeoplePlus ac Ymgyrch Gofalwn Gofal Cymdeithasol Cymru i gynnal digwyddiad yn adeilad newydd y Gaer, ddydd Iau 16 Ionawr rhwng 2 pm a 5 pm.

Mae'r gwaith yn rhan o ymgyrch i annog mwy o bobl i'r sector gofal cymdeithasol led led Cymru, gan gynnwys gwneud gwaith gofal cartref a Chynorthwywyr Personol.  Mae Gofal Cymdeithasol Cymru'n rhagweld y bydd angen 20,000 yn fwy o bobl i weithio yn y maes gofal yng Nghymru erbyn 2030.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Ofal Cymdeithasol i Oedolion: "Rydym wedi dod i Aberhonddu i chwilio am bobl sydd am wneud gwahaniaeth a chyfrannu at eu cymunedau.  Gall y swyddi hyn fod yn hyblyg i helpu gyda'r cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith ac fe allai fod y cam cyntaf at yrfa mewn sector gyda rhagolygon gwych.  Dewch draw am sgwrs:  chi byth yn gwybod, fe allech fod yn arwr i rywun."

Esboniodd y cafodd Aberhonddu ei dewis gan fod y rhan hon o Bowys yn ardal lle mae angen mwy o weithwyr gofal cartref.

Mae gweithwyr gofal a chynorthwywyr personol yn yrfaoedd hyblyg a fyddai'n addas i rieni / mam-gu neu dad-cu neu warcheidwaid sydd angen gweithio o gwmpas eu cyfrifoldebau gofal plant, er enghraifft gweithio tu allan i amserau gollwng a chasglu'r plant.  Gallan nhw fod yn swyddi llawn amser neu ran-amser ac mae cyfleoedd di-ri i gamu ymlaen yn eich gyrfa o fewn y sector hwn.

Caiff cynorthwywyr personol eu cyflogi gan ddefnyddiwr y gwasanaeth ac maen nhw'n helpu gydag amrywiaeth o dasgau sy'n cynyddu annibyniaeth ac yn gwneud gwahaniaeth go iawn i'w ansawdd bywyd.

Mae nifer o weithwyr gofal Powys yn cael eu cyflogi gan asiantaethau allanol - megis 'Seren Support' er bydd rhai'n cael eu cyflogi'n uniongyrchol gan Gyngor Sir Powys. 

I gael manylion cyswllt yr asiantaethau hyn, a manylion swyddi'r cyngor, ewch i:

https://cy.powys.gov.uk/article/7723/Gweithio-fel-Gweithiwr-Gofal-Cartref

 

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu