SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Penodi contractwr newydd i orffen adeiladu ysgol

Image of pupils and people outside Welshpool Church in Wales Primary School

6 Ionawr 2020

Image of pupils and people outside Welshpool Church in Wales Primary SchoolCyhoeddodd Cyngor Sir Powys ei fod wedi penodi contractwr i orffen adeiladu ysgol newydd sbon yn Y Trallwng.

Rhoddwyd y contract i Pave Aways Ltd i orffen adeiladu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng i 360 o ddisgyblion sy'n cael ei hadeiladu fel rhan o Raglen Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Cwmni o Knockin yw Pave Aways Ltd sydd wedi addo defnyddio isgontractwyr lleol.  Mae'r cwmni wedi adeiladu sawl prosiect i'r cyngor o'r blaen gan gynnwys adeilad i Ysgol Carno a gwaith adnewyddu sylweddol yn Ysgol Glantwymyn.  Roedd y ddau brosiect yn rhan o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Dechreuwyd y gwaith adeiladu ym mis Gorffennaf 2018 ond daeth i ben yn gynharach eleni pan aeth cwmni Dawnus, y prif gontractwr, i ddwylo gweinyddwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg: "Rwy wrth fy modd ein bod wedi cyflwyno'r contract i gwmni Pave Aways ac rwy'n edrych ymlaen at barhau â'n perthynas waith wrth i ni orffen yr ysgol hon.

Rydym yn hapus iawn gyda'r gwaith a wnaed yn Ysgol Carno ac Ysgol Glantwymyn ac rwy'n siŵr y gwnân nhw'r un peth yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Trallwng.

"Mae wedi bod yn gyfnod anodd i gymuned yr ysgol ac rwy am ddiolch iddynt am eu hamynedd wrth i ni chwilio am gontractwr newydd.

"Mae'r ysgol hon yn rhan bwysig o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif a phan fydd yn barod, bydd yn cynnig amgylchedd dysgu lle bydd dysgwyr a'r staff addysgu'n gallu ffynnu a chyrraedd eu potensial."

Mae'r ysgol hon yn deillio o bartneriaeth rhwng y cyngor a Llywodraeth Cymru sy'n rhoi 50% o'r nawdd.  Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru sy'n gyfrifol am y prosiect.

Dywedodd Steven Owen, Rheolwr Gyfarwyddwr Pave Aways: "Rydym yn falch iawn cael parhau â'n partneriaeth â'r cyngor ac adeiladu ysgol newydd a fydd yn addas i ddyfodol addysg gynradd yn Y Trallwng.

"Trwy ein profiad yn y sector, mae ein tîm ar y safle i staff y swyddfa gefn yn deall y problemau a'r cyfyngiadau o weithio ar gynlluniau addysg, ac edrychwn ymlaen at weithio ar y prosiect cyffrous hwn."

Bydd y gwaith yn cychwyn ar y safle nes ymlaen ym mis Ionawr.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu