SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cam-drin plant yn rhywiol - Ymwybyddiaeth ac Atal

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y cwrs: The Training Hub 
 

Mae gofalu am blant sydd wedi'u cam-drin yn rhywiol yn anodd ac yn heriol ac ni ellir gadael  gofalwyr maeth i reoli hyn ar eu pen eu hunain.  Bydd y cwrs hwn yn galluogi gofalwyr i greu partneriaethau effeithiol â phobl ifanc, rhoi gwybodaeth iddynt sy'n hawdd ei ddeall a'i ddefnyddio a threfnu cymorth ymarferol sy'n ymwneud ag anghenion penodol y plant hyn.

Dyma brif amcanion dysgu'r cwrs:

  • Cael gwell dealltwriaeth o ddiffiniadau cyfoes cam-drin rhywiol mewn oes electronig
  • Datblygu gwell dealltwriaeth o brofiadau plentyn sydd wedi cael ei gam-drin yn rhywiol yng nghyd-destun ei fywyd/bywyd ehangach.
  • Cynllunio sut i adeiladu ar gryfderau'r plentyn a magu hunan-barch yn dilyn cam-drin.

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu