Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Dathliadau Buddugoliaeth yn Ewrop (VE)

Image of bunting for a street party

8 Ionawr 2020

Image of bunting for a street partyMae Cyngor Sir Powys yn gwahodd ceisiadau i gau ffyrdd ar gyfer partïon stryd ym mis Mai i ddathlu 75 mlynedd ers y Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop (VE) cyntaf, ac yn ildio'r gost o gyflwyno ceisiadau.

Mae dathliadau diwrnod VE yn digwydd rhwng 8 - 10 Mai 2020 gyda gwyliau Banc cyntaf mis Mai yn symud o'r dydd Llun i'r dydd Gwener i nodi'r digwyddiad. 

Mae pobl leol hefyd yn cael eu gwahodd i gynnal partïon stryd eu hunain ac aildanio'r ysbryd cymunedol Prydeinig gwych i nodi'r dathliad coffáu.

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, yr Aelod Cabinet dros Briffyrdd: "Byddai ymgeisio i gau ffyrdd ar gyfer parti stryd fel arfer yn golygu talu ffi gweinyddu ond mae'r Cyngor wedi penderfynu ildio'r ffi i helpu cymunedau i ddathlu digwyddiad coffáu pwysig hwn.

"Roedd y cyngor wedi mabwysiadu agwedd debyg ar gyfer Jiwibili'r Frenhines a oedd wedi profi'n boblogaidd iawn i baratoi'r ffordd ar gyfer partïon stryd ar draws y sir. Rydym yn gobeithio y bydd dathliadau VE eleni yn denu ymateb tebyg."

I helpu pobl i sefydlu digwyddiadau eu hunain ar draws y sir i nodi'r achlysur coffáu, mae'r Llywodraeth wedi lansio gwefan i drigolion gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gellir dod o hyd i'r safleoedd ar; www.veday75.org gyda gwybodaeth am drefnu partïon stryd www.gov.uk/streetparty

Er mwyn prosesu'r cais, mae'r cyngor yn gofyn i unrhyw grwpiau sy'n bwriadu cynnal parti stryd ar briffordd gyhoeddus a heb wneud cais ar hyn o bryd i'r cyngor, i wneud hynny'n ysgrifenedig heb fod yn hwyrach na dydd Gwener 28 Chwefror.

Mae angen cymeradwyaeth i gau pob ffordd er mwyn sicrhau fod gwybodaeth yn cael ei hanfon i'r gwasanaethau brys rhag ofn y bydd angen iddynt ymateb mewn argyfwng.

Gellir cael ffurflen gais a gwybodaeth bellach trwy gysylltu ag Adran Draffig y cyngor gan anfon e-bost at traffic@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu