SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Adolygu protocol campau moduro

Adolygu protocol campau moduro

Image of County Hall

9th Ionawr 2020

Image of County HallBydd y dull o reoli campau moduro ym Mhowys yn cael ei adolygu er mwyn diogelu digwyddiadau a sicrhau bod hawliau tramwy cyhoeddus yn cael eu hamddiffyn.

Cyflwynodd Cyngor Sir Powys bolisi rheoli yn 2012 ar gyfer digwyddiadau oedd yn effeithio ar hawliau tramwy cyhoeddus, ac erbyn hyn mae gofyn i'r cabinet gymeradwyo polisi diwygiedig.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Gyllid, Cefn Gwlad a Chludiant, y Cynghorydd Aled Davies: "Mae'r cyngor wedi cydnabod bod achlysuron campau moduro a thwristiaeth hamdden awyr agored yn dod â buddion i economi lleol canolbarth Cymru.

"Bwriedir i'r newidiadau arfaethedig fynd i'r afael â phryderon ynghylch rheoli digwyddiadau o ran diogelwch y cyhoedd. Yn y dyfodol, mae'n bosibl y bydd hawliau tramwy cyhoeddus sy'n croesi cwrs camp moduro yn cael eu cau dros dro yn ystod y digwyddiad. Os yw hynny'n digwydd, bydd y cyngor yn gweithio gyda threfnwyr yr achlysur i ddod o hyd i lwybrau amgen y gall y cyhoedd eu defnyddio yn lle.

"Ry'n ni'n gobeithio y bydd y newidiadau'n helpu i sicrhau cydbwysedd rhwng diogelu dyfodol campau moduro yn y sir a sicrhau bod y cyhoedd yn gallu parhau i fwynhau mynediad i gefn gwlad ym Mhowys trwy ddefnyddio ein hawliau tramwy cyhoeddus."

Mae'r protocol a ddiwygiwyd wedi'i ddrafftio yn dilyn trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru, ymgynghoriad helaeth gyda Motorsport UK, Auto Cycle Union (ACU) a'r Land Access Recreation Association (LARA) fel cynrychiolwyr campau moduro, ar ôl cael cyngor cyfreithiol annibynnol ar y mater.

Bydd yn cael ei adolygu gan Bwyllgor Craffu'r Economi, Preswylwyr, Cymunedau a Llywodraethiant yn ddiweddarach y mis yma cyn i'r cabinet lunio penderfyniad mis Chwefror.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu