HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Chwilio am aelodau newydd ar Fforwm Mynediad Lleol Powys

Image of walking boots in the countryside

14 Ionawr 2020

Image of walking boots in the countrysideBydd cyfle i drigolion sy'n mwynhau cefn gwlad Powys, gyda'r brwdfrydedd i'w reoli er budd y cyhoedd, i ymuno â Fforwm Mynediad Lleol Powys.

Dyletswydd y fforwm yw bod yn gynghorydd statudol i Gyngor Sir Powys, Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru ac eraill ar faterion hamdden yn yr awyr agored yng nghefn gwlad y sir, yn arbennig materion hawliau tramwy lleol.

Tair blynedd yw oes y Fforwm Mynediad Lleol, ac mae'r cyngor yn chwilio am bobl addas i ddechrau'r fforwm newydd a fydd yn cwrdd rhwng dwywaith a phedair gwaith y flwyddyn.  Mae Fforwm Mynediad Lleol Powys yn chwilio am bobl sy'n mwynhau'r awyr agored a hamdden yng nghefn gwlad ac am wneud gwahaniaeth.

Dros y tair blynedd diwethaf, mae'r fforwm wedi trafod yr arolwg ar Gynllun Gwella Hawliau Tramwy, darparu mynediad caniataol ar gyfer cynlluniau amaeth-amgylcheddol a'r newidiadau arfaethedig i ddeddfwriaeth mynediad i'r cyhoedd.

I dderbyn pecyn cais, cysylltwch ag Ysgrifennydd y Fforwm Mynediad Lleol sef Mark Stafford-Tolley, Cyngor Sir Powys, Swyddfeydd y Gwalia, Ffordd Ithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA, dros y ffôn ar 01597 827677 neu rightsofway@powys.gov.uk

Mae gennych tan ddydd Gwener 14 Chwefror i anfon cais.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu