SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Archwiliadau diogelwch cofebion yn symud i Dref-y-clawdd

Image of cemetery

14 Ionawr 2020

Image of cemeteryMae trigolion Powys yn cael eu hysbysu y bydd archwiliadau'n cael eu cynnal ar gofebion mawr ym Mynwent Tref-y-clawdd dros yr wythnosau nesaf i sicrhau eu bod yn lleoedd diogel i ymweld â nhw.

Bydd staff sy'n gweithio ar ran Cyngor Sir Powys yn dechrau ar y gwaith diogelwch yn y fynwent Rhodfa'r Afallen trwy archwilio'r cofebion mawr - y rheiny sy'n mesur dros 1.5m - i sicrhau nad oes perygl iddynt gwympo ac anafu rhywun.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Datblygu Economaidd, Tai a Rheoleiddio: "Bydd staff arbenigol yn cynnal archwiliadau a bydd unrhyw gofeb y gwelir ei bod yn beryglus yn cael ei diogelu trwy ei osod ar ei hyd ar lawr. Rydym yn sylweddoli bod cofebion yn bwnc sensitif ond mae'n rhaid i ni sicrhau bod ein mynwentydd yn llefydd diogel i ymweld â nhw a bydd unrhyw fynwentydd a allai fod yn beryglus yn cael eu gwneud yn ddiogel.

"Bydd hysbysiad yn cael ei godi o flaen llaw i rybuddio ymwelwyr am y gwaith, ond o ystyried oed y cofebion, ni fydd y cyngor yn ceisio cysylltu â pherchnogion unigol y beddau."

Mae'r gwaith archwilio eisoes ar waith ym Machynlleth a disgwylir y bydd yr archwilwyr yn symud i Fynwent Rhodfa'r Afallen, Tref-y-clawdd ym mis Chwefror.

Mae rhagor o wybodaeth am y gwaith i'w chael gan Wasanaeth Diogelu'r Amgylchedd yn Neuadd Maldwyn, Y Trallwng. Carwyn Jones 01938 551300.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu