SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynlluniau Pont Ddyfi yn cael eu croesawu

Image of artists impression of Dyfi Bridge

14 Ionawr 2020

Image of artists impression of Dyfi BridgeMae Cyngor Sir Powys wedi croesawu'r newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi rhoi sêl bendith ar bont newydd dros yr Afon Ddyfi ar yr A487 i'r gogledd o Fachynlleth.

Dydd Llun (13 Ionawr), cadarnhaodd y Gweinidog Trafnidiaeth, Ken Skates, y byddai cynllun gwerth £46m yn disodli'r bont gerrig bresennol o'r 19eg ganrif gyda strwythur newydd rhyw 480 metr i fyny'r afon.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Briffyrdd, y Cynghorydd Heulwen Hulme: "Mae hyn yn newyddion gwych i fodurwyr a thrigolion Machynlleth.  Mae'r bont yn aml ar gau oherwydd llifogydd a gall fod yn rhwystr mawr i fusnesau a theithwyr yn yr ardal.

"Rwyf wrth fy modd bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i'r prosiect gan hybu'r cysylltiadau rhwng y gogledd, y canolbarth a de Cymru a gwella'r daith rhwng Powys, Gwynedd, Ceredigion a Sir Benfro.

"Mae'r ffaith y bydd y prosiect hefyd yn rhoi hwb i gerdded, beicio a chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus hefyd i'w groesawu.

"Rydym yn obeithiol y bydd y prosiect yn rhoi hwb tebyg i economi'r rhanbarth i'r hyn a ddigwyddodd gydag agor ffordd osgoi'r Drenewydd y llynedd.  Bydd gan y seilwaith rôl bwysig yn ffyniant Canolbarth Cymru yn y dyfodol."

Gallai'r gwaith ar y bont newydd ddechrau'r haf hwn a disgwylir y bydd y prosiect wedi'i gwblhau erbyn haf 2022.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu