Taith Merched OVO Energy yn cyflwyno Hwb i Bowys

Image of Llandrindod start

15 Ionawr 2020

Image of Llandrindod startMae ffigyrau newydd wedi datgelu bod Taith Mercherd OVO Energy y llynedd wedi rhoi hwb o £645,454 i economi Powys

Creodd y digwyddiad chwaraeon blaenllaw, a gefnogwyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Powys, dros £1.1m mewn gwariant gan ymwelwyr gan roi hwb gwerth ychwanegol gros o £645,454 i economi'r sir.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod y Cabinet ar faterion Gwasanaethau Datblygu Economaidd, Tai a Rheoleiddio:  "Roedd y Taith Merched nid yn unig wedi tynnu sylw at ein cefn gwlad gwych i gynulleidfa ryngwladol yn unig, gan werthu Powys i'r byd, ond ei bod hefyd wedi bod o fudd uniongyrchol i fusnesau ym Mhowys".

"Roedd y digwyddiad yn hynod o boblogaidd gydag ymchwil diweddar gan Frontline yn amcangyfrif bod 27,500 o bobl yw gwylio'r digwyddiad, ac 81% o'r rhain yn dod o du allan i Bowys a 33% ohonynt yn aros yn yr ardal dros nos.

"Bonws ychwanegol oedd bod 71% o'r sawl a fynychodd y digwyddiad wedi cael eu hysbrydoli i seiclo'n amlach ac roedd 97% o'r ymwelwyr yn credu fod eu profiad wedi bod yn dda iawn neu'n dda." 

Ychwanegodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys "iddo fod yn bleser i groesawu cymaint o bobl i Bowys yr haf diwethaf, ac mai boddhaol oedd darllen fod y digwyddiad a gefnogwyd gan Gyngor Sir Powys wedi annog gwylwyr i seiclo'n amlach, gobeithio, ar ein milltiroedd niferus o ffyrdd a llwybrau o fewn y sir".

Dechreuodd Cam 5 o Daith Merched Ovo Energyyn Llandrindod, gan deithio trwy Dref-y-clawdd, Rhaeadr Gwy a'r Bontnewydd ar Wy, cyn gorffen yn Llanfair-ym-Muallt ar ddydd Gwener 14 Mehefin 2019. Disgrifiwyd y ras fel yr un orau erioed gan weld 96 o seiclwyr yn rasio ar hyd y llwybr 87 milltir trwy Bowys gan ennill 2,206 medr trwy ddringo rhiwiau - sy'n fwy na'r rhiwiau mwyaf anodd i'w dringo yn ras Tour de France.

Lizzie Deignan (Trek-Segafredo) o Brydain oedd yn fuddugol ar y dydd, cyn hawlio teitl y Daith yn y pendraw yn Sir Gaerfyrddin y diwrnod canlynol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu