Gallwch gofrestru nawr ar gyfer casgliad ailgylchu gwastraff o'r ardd

Image of a garden waste bin

16 Ionawr 2020

Image of a garden waste binGall trigolion ar hyd a lled Powys danysgrifio nawr i gael y gwasanaeth rhwydd, glân a syml y mae'r cyngor sir yn ei gynnig i gasglu eu gwastraff gardd.

Yn dilyn cyflwyno'r gwasanaeth hwn y gwanwyn diwethaf, gall trigolion danysgrifio nawr i'r gwasanaeth am eleni, trwy fynd i https://cy.powys.gov.uk/gwastraffgardd neu ffonio 01597 827465.

Mae'r tanysgrifiad blynyddol o £35, yn cynnwys bin 240-litr ar olwynion, a gwasanaeth casglu gwastraff gardd rhwng 2 Mawrth a 4 Rhagfyr, sydd, yn dilyn adborth trigolion, yn cynnwys mwy o gasgliadau na'r llynedd. Mae bin llai 120-litr ar gael am bris rhatach i aelwydydd â gerddi llai, neu sachau gwastraff y gellir eu compostio i'r rheiny sy'n defnyddio sachau porffor ar gyfer eu sbwriel.

Byddwn yn cysylltu â thrigolion sydd eisoes wedi cael budd o ddefnyddio'r gwasanaeth y llynedd, i'w hatgoffa i aildanysgrifio am flwyddyn arall. Pan fyddant wedi cofrestru ar gyfer 2020, byddant yn derbyn sticer i'w osod ar eu bin gwyrdd ar olwynion i ddangos i'r criw eu bod wedi cofrestru am ail flwyddyn.

Bydd y Cyngor yn dosbarthu bin gwyrdd ar olwynion i'r tanysgrifwyr newydd i'r gwasanaeth o fewn 10 diwrnod gwaith, felly gwnewch yn siwr eich bod yn cofrestru'n brydlon i gael budd o'r holl gasgliadau sydd wedi'u trefnu o ddechrau mis Mawrth.

Dywedodd y Cyng Heulwen Hulme, Aelod Portffolio'r Cabinet dros Ailgylchu a Gwastraff: "Mae'r dyddiau'n ymestyn ac arwyddion bod gwanwyn ar y ffordd, dyma pryd y bydd llawer ohonom yn mentro allan i'r ardd.

"Mae'r gwasanaeth casglu gwastraff gardd, sy'n costio llai na £2 y casgliad os yw pobl yn tanysgrifio nawr, yn golygu bod gan drigolion ffordd rwydd, glân a syml o waredu eu gwastraff gardd gan wybod y bydd y cyfan yn cael ei ailgylchu a'i droi'n gompost.

"Mae cofrestru ar gyfer y gwasanaeth casglu yn golygu nid yn unig nad oes angen i drigolion gael brigau a toriadau glaswellt ar hyd y tu mewn i'w ceir, ond mae'r ffi yn debygol o fod yn llai nag y byddai'r rhan fwyaf o drigolion yn ei gwario ar danwydd i fynd â'u gwastraff gardd i fan casglu."

Bydd trigolion nad ydynt yn tanysgrifio i'r gwasanaeth yn dal i allu compostio'u gwastraff o'r ardd gartref, neu fynd ag ef i un o'r pump canolfan casglu gwastraff a sbwriel o'r cartref ym Mhowys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu