SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymgynghoriad Busnes

Image of business

16 Ionawr 2020

Image of businessMae busnesau ym Mhowys yn cael cynnig cyfle i rannu eu sylwadau ar gyllideb refeniw'r cyngor sir ar gyfer y flwyddyn ariannol sy'n dod.

Mae'r cyngor sir yn gwahodd busnesau i roi sylw ar y gyllideb refeniw 2020/21 fel rhan o'r broses ymgynghori.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Cyllid, y Cynghorydd Aled Davies: "Mae'r gyllideb yn bwysig i fusnes ledled y sir, ac mae'r cyfle'n cael ei ddarparu i fusnesau fynegi'u barn waeth yma le maent yn gweithio."

Mae gwahoddiad i'r rheiny sydd â diddordeb fynd i wefan y Cyngor: http://www.powys.gov.uk a chlicio'r ddolen i Bwyllgorau a Chyfarfodydd  y Cyngor/agenda'r Cyngor 21 Ionawr 2020 neu ddefnyddio'r ddolen uniongyrchol:

https://powysw.moderngov.co.uk/ieListDocuments.aspx?CId=137&MId=5357&Ver=4&LLL=1

a fydd yn mynd â chi'n uniongyrchol at bapurau'r Cabinet sy'n cynnwys manylion llawn cyllideb arfaethedig y Cyngor.

Dylai'r holl ymatebion i'r ymgynghoriad fod yn ysgrifenedig, a chael eu cyfeirio at Bennaeth y Gwasanaethau Ariannol, Neuadd Sir Powys , Spa Road East, Llandrindod, LD1 5LG erbyn 18 Chwefror 2019.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu