HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Sgwrs Bositif gyda'r Gweinidog

Image of talks with minister

17 Ionawr 2020

Image of talks with ministerProblemau iechyd anifeiliaid ym Mhowys oedd canolbwynt cyfarfod â Llywodraeth Cymru'r wythnos yma.

Mae'r Cyng James Evans, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys â chyfrifoldeb am Safonau Masnach ac Iechyd Anifeiliaid, wedi cyfarfod â Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC mewn cyfarfod positif ac adeiladol dros ben.

Ymhlith y materion a drafodwyd oedd twbercwlosis buchol, y clafr, a bridio cŵn, yn ogystal â rhannu'r newyddion diweddaraf â'r Gweinidog ar waith achos pwysig yn y sir.

Dywedodd y Cyng Evans: "Mae hi mor bwysig bod llais y Gymru wledig yn cael ei glywed yng nghraidd Llywodraeth Cymru fel bod materion lleol yn cael eu codi ac adborth yn cael ei roi ynglŷn â meysydd o bwys."

"Yn fy marn i, ffermwyr Canolbarth Cymru yw'r ffermwyr gorau yn y byd ac mae angen i ni sicrhau bod ein safonau lles anifeiliaid uchel yn cael eu cynnal.  Codais yn uniongyrchol gyda'r Gweinidog feysydd iechyd anifeiliaid sy'n niweidiol i'r diwydiant ar hyn o bryd ac mae angen i Lywodraeth Cymru weithredu i sicrhau bod ein ffermwyr yn cael eu diogelu.

"Mae ein Tîm Safonau Masnach ar flaen y gad mewn sawl maes, ac rydym yn awyddus i barhau i ddatblygu perthnasoedd gyda Llywodraeth Cymru i drafod meysydd fel iechyd lles anifeiliaid sef timau sydd angen adnoddau"

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu