SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Sgwrs Bositif gyda'r Gweinidog

Image of talks with minister

17 Ionawr 2020

Image of talks with ministerProblemau iechyd anifeiliaid ym Mhowys oedd canolbwynt cyfarfod â Llywodraeth Cymru'r wythnos yma.

Mae'r Cyng James Evans, Aelod Cabinet Cyngor Sir Powys â chyfrifoldeb am Safonau Masnach ac Iechyd Anifeiliaid, wedi cyfarfod â Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC mewn cyfarfod positif ac adeiladol dros ben.

Ymhlith y materion a drafodwyd oedd twbercwlosis buchol, y clafr, a bridio cŵn, yn ogystal â rhannu'r newyddion diweddaraf â'r Gweinidog ar waith achos pwysig yn y sir.

Dywedodd y Cyng Evans: "Mae hi mor bwysig bod llais y Gymru wledig yn cael ei glywed yng nghraidd Llywodraeth Cymru fel bod materion lleol yn cael eu codi ac adborth yn cael ei roi ynglŷn â meysydd o bwys."

"Yn fy marn i, ffermwyr Canolbarth Cymru yw'r ffermwyr gorau yn y byd ac mae angen i ni sicrhau bod ein safonau lles anifeiliaid uchel yn cael eu cynnal.  Codais yn uniongyrchol gyda'r Gweinidog feysydd iechyd anifeiliaid sy'n niweidiol i'r diwydiant ar hyn o bryd ac mae angen i Lywodraeth Cymru weithredu i sicrhau bod ein ffermwyr yn cael eu diogelu.

"Mae ein Tîm Safonau Masnach ar flaen y gad mewn sawl maes, ac rydym yn awyddus i barhau i ddatblygu perthnasoedd gyda Llywodraeth Cymru i drafod meysydd fel iechyd lles anifeiliaid sef timau sydd angen adnoddau"

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu