SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Niwed Emosiynol ac Esgeulustod

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: The Training Hub

Ni ddylid diystyru effaith niwed emosiynol ac esgeulustod ar blant a phobl ifanc, p'un a ydynt yn byw gyda'u teuluoedd neu ar wahân iddynt. Mae ceisio dychryn neu fychanu plentyn yn fwriadol, neu ei eithrio, ei ynysu neu'i anwybyddu yn gallu esgor ar ganlyniadau dinistriol i'w ymddygiad, ei hunan-dyb a'i iechyd meddwl.

Amcanion y Cwrs:

  • Deall yr hyn sy'n achosi cam-driniaeth emosiynol ac esgeulustod a'r diffiniad ohonynt
  • Deall cyd-destun cyfreithiol unrhyw ymyriad
  • Adnabod arwyddion a symptomau ac effaith cam-driniaeth emosiynol ac esgeulustod ar ddatblygiad plant a'r deilliannau i blant
  • Bod yn ymwybodol o'r materion sy'n ymwneud â chydweithio - gyda rhieni, ac ar draws ffiniau proffesiynol
  • Datblygu dulliau o ddeall a gweithio gyda'r effeithiau emosiynol y mae camdriniaeth emosiynol ac esgeulustod yn ei gael ar weithwyr proffesiynol

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu