SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Agor ysgol uwchradd newydd yn swyddogol fis nesaf

Image of Brecon High School's new building

27 Ionawr 2020

Image of Brecon High School's new buildingBydd ysgol uwchradd newydd yn ne Powys yn cael ei hagor yn swyddogol fis nesaf, dywedodd y cyngor sir.

Bydd Ysgol Uwchradd Aberhonddu'n cael ei hagor yn swyddogol ddydd Mercher 5 Chwefror gan Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris a Gweinidog Addysg Cymru, Kirsty Williams.

Agorodd yr ysgol uwchradd newydd ei drysau i ddisgyblion a staff am y tro cyntaf fis diwethaf (Rhagfyr).  Mae lle i 750 o ddisgyblion yn yr ysgol a gostiodd £21m i'w hadeiladu a bydd yn ateb gofynion addysg yr 21ain ganrif.

Ariannwyd y prosiect gan Lywodraeth Cymru a'r cyngor fel rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Cwmni BAM Construction adeiladodd yr ysgol sydd rhwng y ganolfan hamdden a'r trac athletau.

Yn mesur 7,500 medr sgwâr, mae'r ysgol hon sydd o'r radd flaenaf yn cynnwys ardaloedd addysgu arbenigol, neuadd chwaraeon â phedwar cwrt, stiwdio gweithgareddau, llefydd bwyta a chegin goginio lawn.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Bydd agoriad swyddogol Ysgol Uwchradd Aberhonddu'n ddathliad o gyfnod newydd o gyfleoedd addysg i ddysgwyr yr ardal.

"Rhan o Weledigaeth 2025 yw darparu amgylcheddau addysgu a dysgu o ansawdd uchel ac mae'r cyfleusterau gwych sydd yma'n cynnig gwelliannau sylweddol i ddisgyblion a staff.

"Trwy'r bartneriaeth â Llywodraeth Cymru, mae cymuned yr ysgol a'r contractwyr wedi creu ysgol wych gyda lle i ddysgwyr ac athrawon ffynnu."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu