SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor Sir Powys yn arwyddo Siartr y TUC 'Marw i Weithio'

Photo of the signing of Dying to Work Charter

22 Ionawr 2020

Photo of the signing of Dying to Work CharterMae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i Siarter y TUC sy'n ceisio helpu gweithwyr sydd â salwch lle nad oes gwella.

Nod yr ymgyrch 'Marw i Weithio' yw cael gwell sicrwydd i weithwyr sydd ag afiechyd angheuol gan gynnig mesurau diogelu cyflogaeth ychwanegol pan mae eu hangen fwyaf.  Mae'r TUC wedi hyrwyddo'r ymgyrch o ganlyniad i achos Jacci Woodcock, rheolwr gwerthu rhanbarthol o Swydd Derby a gafodd ei gwthio o'i swydd ar ôl cael diagnosis o gancr ar y fron oedd yn angheuol.

Mae'r TUC yn gofyn i gyflogwyr ymrwymo i'r siartr fel na fydd achosion tebyg i Jacci'n digwydd eto yn y dyfodol.

Erbyn hyn mae'r siartr 'Marw i Weithio' yn berthnasol i dros filiwn o weithwyr gan gynnwys staff cyflogwyr mawr megis Rolls Royce, Y Post Brenhinol a Lloyds Bank.

Meddai Arweinydd y siartr 'Marw i Weithio' y TUC, Gareth Hathway:  "Eich swydd ddylai fod y peth lleiaf ar eich meddwl pan gewch ddiagnosis fel hyn.  Mae'n wych gweld yr undebau llafur a'r cyflogwyr yn gweithio mewn partneriaeth i ddiogelu gweithwyr Cyngor Sir Powys.  Bydd y siartr yn gysur mawr i'r rhai sydd ei angen, a'u teuluoedd."

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris wrth arwyddo'r siartr ar ran y cyngor: "Mae lles ein staff yn hollbwysig ac mae'n bleser arwyddo'r siartr hon mewn partneriaeth â'r undebau llafur.  Yn ogystal â hyn, byddwn hefyd yn adolygu ein polisïau ac yn cynnig arweiniad pellach i staff maes o law."

Dywedodd Marie McDonald, Trefnydd Rhanbarthol y GMB: "Mae'n wych fod Cyngor Sir Powys wedi gweld buddion y polisi hwn ac wedi ymateb mor bositif fel y byddwch yn disgwyl o gyflogwyr da.

"Ers dros 150 o flynyddoedd mae'r GMB wedi bod yn brwydro am fyd tecach ac ochr yn ochr â'r undebau eraill rydym mor falch i ni ddarbwyllo Cyngor Sir Powys mai'r siartr hon yw'r ffordd ymlaen fel cyflogwr cyfrifol.

"Os bydd eu hofnau pennaf yn dod yn wir, mae'r newyddion hwn yn rhoi sicrwydd a thawelwch meddwl i staff bod ganddynt yr hawl i ddewis y peth gorau iddyn nhw a'u teuluoedd i'w helpu nhw dros gyfnod anodd gydag urddas."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu