Cyfle i'r cyhoedd gymryd rhan yng nghyfarfodydd y Cyngor

Cyfle i'r cyhoedd gymryd rhan yng nghyfarfodydd y Cyngor

Image of County Hall

28th Ionawr 2020

Image of County HallBydd cyfle i drigolion Powys ofyn cwestiynau yng nghyfarfod nesaf y cyngor sir fel rhan o fenter i annog y cyhoedd i gymryd rhan.

Yn dilyn prawf llwyddiannus cyhoeddus, caniateir i'r cyhoedd ofyn cwestiynau yng nghyfarfodydd y cyngor, mae'r awdurdod yn neilltuo ugain munud ar ddechrau pob sesiwn ar gyfer cwestiynau gan y cyhoedd.  Mae yna ddau gwestiwn wedi'u cyflwyno'n barod ar gyfer y cyfarfod ym mis Mawrth ond mae yna amser ar gyfer dau gwestiwn pellach gan y cyhoedd.

Bydd cyfarfod nesaf y cyngor llawn ar ddydd Iau, Mawrth 5 bydd angen anfon eich cwestiynau erbyn 5pm dydd Mercher, Chwefror 19.

Rhaid i'r cwestiynau fod am Bowys a/neu wasanaethau'r cyngor.  Os bydd Cadeirydd y cyngor yn derbyn y cwestiynau, byddan nhw'n cael eu hychwanegu at Agenda'r Cyngor yn y drefn y'u derbyniwyd.

Os hoffech anfon cwestiwn, ewch i wefan y cyngor https://powys.moderngov.co.uk/ecSDDisplay.aspx?NAME=SD672&ID=672&RPID=523659 am fwy o wybodaeth.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu