Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Ymunwch â'n Pwyllgor Safonau

Mae Cyngor Sir Powys yn chwilio am recriwt newydd i helpu i gynnal safonau aelodau'r cyngor a chynghorau tref a chymuned lleol.

Mae gan y cyngor sir Bwyllgor Safonau gyda naw aelod - pedwar cynghorydd sir a phump aelod annibynnol neu ' leyg ' - ac mae'n chwilio am aelod annibynnol i ymuno â'r Pwyllgor.

Mae gan y Pwyllgor bwerau i gynnal gwrandawiadau ar achosion o gamymddwyn ac i osod sancsiynau, mae ganddo hefyd is-bwyllgor y mae'r aelodau annibynnol yn eistedd arno sy'n ymdrin â safonau sy'n ymwneud â chynghorau tref a chymuned y sir.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ffi presenoldeb dyddiol o £99 am hanner diwrnod neu £198 am ddiwrnod llawn yn ogystal â chostau teithio.

Nid oes angen unrhyw gymwysterau addysgol neu broffesiynol ffurfiol ond dylai fod gan ymgeiswyr ddiddordeb mewn cynnal a hyrwyddo safonau uchel, yn deall materion lleol, bod â barn gadarn a sgiliau cyfathrebu da.

Fel arfer, mae'r Pwyllgor yn cyfarfod dair neu bedair gwaith y flwyddyn ond gall gyfarfod yn amlach os oes angen.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb yn y swydd gael rhagor o fanylion yma neu dylai gysylltu â Chlerc y Pwyllgor Safonau ar 01597 826206  neu anfon e-bost at  carol.johnson@powys.gov.uk

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 28 Chwefror, 2020.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu