Dweud eich dweud

2nd Chwefror 2020

Image of handsMae Tîm Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Powys yn ceisio eich barn am enw a hunaniaeth newydd ar gyfer y ganolfan gyswllt dros y ffôn.

Mae'r ganolfan gyswllt, sydd wedi'i lleoli yn Llandrindod, yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth am ystod o gymorth i blant a theuluoedd ym Mhowys.  Hefyd, gellir codi pryderon am blant a phobl ifanc drwy'r ganolfan gyswllt.

Dywedodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod y Cabinet dros Bobl Ifanc: "Mae hwn yn wasanaeth hanfodol i gefnogi plant, pobl ifanc a'u teuluoedd ym Mhowys.  Rydym yn chwilio am enw a hunaniaeth newydd i'w wneud yn fwy cofiadwy ac yn haws cyrraedd y gwasanaeth.  Rydym yn gwerthfawrogi eich barn yn fawr, felly hoffwn eich annog i ddweud eich dweud."

Rydyn ni wedi creu rhestr fer o bedwar enw a hunaniaeth, felly hoffwn gael eich barn ar ba un fyddai orau.

Cliciwch yma i fynd i'r arolwg.  Bydd gennych tan hanner nos 23 Chwefror 2020 i roi eich barn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu