SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dirwyo dyn o Ystradgynlais am daflu sbwriel yn anghyfrifol

Image of littered coffee cup

Chwefror 10, 2020

Image of littered coffee cupDirwyo dyn o Ystradgynlais am daflu sbwriel yn anghyfrifol

Mae dyn o Ystradgynlais wedi talu dirwy o £75 yn gosb am daflu sbwriel gan Gyngor Sir Powys wedi iddo daflu cwpan coffi o'u cerbyd.

Gwelwyd y drosedd ar y A4067 ger Pen Y Cae ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Ynghyd â'r datganiad gan y tyst a thystiolaeth ar ffotograff, olrheiniwyd y sawl a gyflawnodd y drosedd trwy gronfa ddata DVLA, a chyflwynwyd Rhybudd Cosb Benodedig iddo.

Dywedodd y Cyng Heulwen Hulme, Aelod Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Mae ein parciau cenedlaethol yn rhan baradwysaidd a phrydferth iawn o'n sir, ac maent yn enwog am eu rhinweddau amgylcheddol eithriadol ac am ddenu twristiaid.

"Gall gwaredu sbwriel ac ochr y ffordd fod yn rhemp ar ein cefn gwlad. Mae nid yn unig yn effeithio ar harddwch ein cymunedau lleol, ond hefyd mae ganddo effeithiau dinistriol ar ein hamgylchedd a'n bywyd gwyllt. Mae clirio ar ôl y bobl hyn hefyd yn waith costus a pheryglus ar y ffyrdd prysur hyn.

"Mae'n drosedd dan Adran 87 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 gollwng, taflu neu mewn unrhyw fodd arall osod sbwriel fel hyn, ac rwy'n falch fod y cyngor wedi gweithredu'n briodol trwy gyflwyno'r ddirwy.  Gwyddom fod y rhan fwyaf o drigolion Powys yn gweithredu'n gyfrifol ac yn teimlo'n gryf am eu hamgylchedd lleol, a byddant yn dawelach eu meddwl o wybod bod y camau hyn yn annog rhagor o bobl i fynd â'u sbwriel adref i'w canlyn er mwyn iddynt ei daflu neu ei ailgylchu yn y ffordd gywir."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu