Arweinydd a Gweinidog Cabinet yn agor adeilad ysgol uwchradd newydd

Image of people at the official opening of Brecon High School

10 Chwefror 2020

Image of people at the official opening of Brecon High SchoolMae ysgol uwchradd newydd yn ne Powys wedi cael ei hagor yn swyddogol gan Arweinydd Cyngor Sir Powys a Gweinidog Addysg Cymru.

Agorwyd adeilad newydd £21m Ysgol Uwchradd Aberhonddu ar ddydd Mercher 5 Chwefror gan y Cynghorydd Rosemarie Harris a Kirsty Williams AC.

Canodd y disgyblion ar gyfer gwestai a pherfformiwyd rhan o gynhyrchiad nesaf yr ysgol - School of Rock - yn y seremoni agor.

Agorodd yr ysgol uwchradd newydd ei drysau i ddisgyblion a staff am y tro cyntaf fis Rhagfyr diwethaf a bydd yn ateb gofynion addysg yr 21ain Ganrif.

Ariannwyd y prosiect ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a'r cyngor fel rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Cwmni BAM Construction adeiladodd yr ysgol sydd rhwng y ganolfan hamdden a'r trac athletau.

Yn mesur 7,500 medr sgwâr, mae'r ysgol hon sydd o'r radd flaenaf yn cynnwys ardaloedd addysgu arbenigol, neuadd chwaraeon â phedwar cwrt, stiwdio gweithgareddau, llefydd bwyta a chegin goginio lawn.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae agoriad swyddogol Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn nodi cyfnod newydd o gyfleoedd addysg i ddysgwyr yr ardal.

"Rhan o Weledigaeth 2025 yw darparu amgylcheddau addysgu a dysgu o ansawdd uchel ac mae'r cyfleusterau gwych sydd yma'n cynnig gwelliannau sylweddol i ddisgyblion a staff.

"Trwy'r bartneriaeth â Llywodraeth Cymru, mae cymuned yr ysgol a'r contractwyr wedi creu ysgol wych gyda lle i ddysgwyr ac athrawon ffynnu."

Dywedodd Richard Jenkins, Pennaeth dros dro Ysgol Uwchradd Aberhonddu: "Mae hwn yn gyfleuster gwych ac mae eisoes wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i'n dysgwyr a'n staff mewn cyn lleied o amser.

"Rydym yn hynod o falch o'n hysgol newydd ac yn gobeithio y bydd ein hamgylchedd newydd yn helpu pob dysgwr am flynyddoedd i ddod."

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams: "Roeddwn yn falch iawn o gael agor Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn swyddogol a gweld y gweddnewidiad ar ôl yr ymweld cyntaf â'r safle pan ddechreuodd y gwaith adeiladu yn 2018.

"Rwy'n credu y dylai pob plentyn a pherson ifanc gael y cyfle i ddysgu yn yr amgylcheddau gorau y gallwn eu darparu.

"Roeddwn yn falch o weld yr hyn sydd wedi'i gyflawni yn Aberhonddu gyda chefnogaeth o dros £10 miliwn gan Raglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain ganrif Llywodraeth Cymru.

"Dim ond trwy weithio mewn partneriaeth y mae'n bosibl cyflawni unrhyw brosiect ysgol a hoffwn longyfarch pawb a fu ynghlwm â'r prosiect hwn am eu gwaith caled a'u penderfyniad i gyflawni'r prosiect hwn.

"Hoffwn hefyd ddymuno pob lwc i'r holl staff a'r disgyblion yn yr ysgol newydd wych hon."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu