Dyddiad wedi'i gadarnhau ar gyfer Fforwm Rhieni a Gofalwyr ADY nesaf

Image of a group of silhouettes and speech bubbles

11 Chwefror 2020

Image of a group of silhouettes and speech bubblesMae Cyngor Sir Powys wedi dweud y bydd fforwm pwysig i rieni a gofalwyr plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael ei gynnal yn ddiweddarach y mis hwn.

Cynhelir Fforwm Rhieni a Gofalwyr ADY Powys ddydd Mawrth 25 Chwefror yn Ysgol G.G. Maesyrhandir yn y Drenewydd.  Bydd y Fforwm yn dechrau am 6.30 pm ac yn gorffen am 8pm.

Grŵp anffurfiol yw'r fforwm lle gall rhieni, gofalwyr a staff addysgol leisio barn a chydweithio i lywio polisïau ac arferion anghenion addysgol arbennig (AAA) /anghenion dysgu ychwanegol (ADY) y Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, yr Aelod Cabinet dros Addysg: "Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â rhieni a gofalwyr i ddarparu'r cymorth addysgol gorau i blant a phobl ifanc ym Mhowys.

"Rydym yn cefnogi'r datblygiad o'r fforwm annibynnol hwn ar gyfer rhieni a gofalwyr i gryfhau llais rhieni a gofalwyr a rhoi llwyfan iddynt fynegi eu barn a dylanwadu ar benderfyniadau.

"Hoffwn annog rhieni a gofalwyr i fynychu'r fforwm pwysig hwn yn ddiweddarach y mis hwn."

Mae'r Cyngor hefyd yn cynnal arolwg i ganfod a yw rhieni a gofalwyr yn ymwybodol o fforwm rhieni a gofalwyr ADY Powys.

Lansiwyd yr arolwg gan Gyngor Sir Powys i ganfod a yw rhieni a gofalwyr yn ymwybodol o'r fforwm pwysig sy'n gallu dylanwadu ar y gefnogaeth addysgol ar gyfer plant a phobl ifanc y Sir.

Mae'r Cyngor am glywed barn am y fforwm Rheini a Gofalwyr ADY Powys ac mae'n annog rhieni/gofalwyr plentyn neu berson ifanc ag anghenion addysgol arbennig (AAA) /anghenion dysgu ychwanegol (ADY) i gymryd rhan mewn arolwg byr.

I gymryd rhan yn yr arolwg ewch i https://haveyoursay.powys.gov.uk/education/holiadur-fforwm-rhieni-a-gofalwyr-ady/.  Mae copiau papur ar gael mewn llyfrgelloedd ar draws y sir.

Dyddiad cau'r arolwg yw dydd Sul, 23 Chwefror.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu