Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Aelodau'r Cabinet yn cwrdd â rhieni Ysgol Uwchradd Aberhonddu

cabinet member

Mae aelodau Cabinet Cyngor Sir Powys wedi cwrdd â rhieni o ysgol uwchradd de Powys ac wedi gwrando ar eu sylwadau ar ddyfodol ffrwd Gymraeg yr ysgol.

Yn ogystal â'r Arweinydd y Cynghorydd Rosemarie Harris, roedd y Cyngh. Myfanwy Alexander, Cyng. James Evans, Cyng. Liam Fitzpatrick a'r Cyng. Martin Weale yn bresennol i gwrdd â rhieni o Ysgol Uwchradd Aberhonddu.

Yn y cyfarfod, bu aelodau'r Cabinet yn gwrando ar sylwadau a phryderon rhieni am y ffrwd Gymraeg yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar Adnoddau Dynol a Chyfathrebu:  "Mae hwn yn Gabinet newydd ac rydym yn awyddus i gwrdd â'n cymunedau ni'n gyson i glywed eu sylwadau.  Cawsom ein hethol gan drigolion i newid Powys, ac mae gwrando ar y gymuned yn rhan hanfodol o'r broses.

"Rwy'n gobeithio y bydd y cyfarfod am yr ysgol a mynychu Siambr Fasnach Aberhonddu'n rhoi sicrwydd i gymunedau ein bod ni yma i wrando."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu