SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyngor yn cyflymu gwaith gwella

Image of a house

13 Chwefror 2020

Image of a houseMae Cyngor Sir Powys yn cyflymu'r camau i sicrhau bod yr eiddo sydd ym mherchnogaeth yr awdurdod yn cyrraedd y safonau uchel y mae tenantiaid a chymunedau'n eu disgwyl.

Mae gwaith gwella eisoes yn digwydd yn y stoc dai; fodd bynnag, mae rhagor o waith I'w wneud mewn partneriaeth â Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet ar faterion Gwasanaethau Datblygu Economaidd, Tai a Rheoleiddio:  "Mae'r cyngor yn landlord cymdeithasol mawr ac mae ganddo ddyletswydd i wneud yn siŵr fod eiddo yn cael ei reoli'n effeithlon ac i'r safonau uchaf.

"Nod y cyngor yw bod yn un o awdurdodau mwyaf blaenllaw'r wlad o ran tai cymdeithasol. Bydd gwaith gwella'n gofyn am ymweliadau rheolaidd ag eiddo'r cyngor i archwilio'r cyfleusterau ac rydym yn gofyn i breswylwyr ein helpu gyda'r dasg hon trwy sicrhau eu bod yn cadw pob apwyntiad.

"Mae'r apwyntiadau sydd ddim yn cael eu cadw yn gostus ac yn achosi oedi felly rydym yn gofyn i breswylwyr i beidio â methu apwyntiad os nad oes yn rhaid gwneud hynny.  Mae Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru wedi addo y byddant yn gadw'r apwyntiadau y maent wedi'u trefnu.

"Boddhad a llesiant ein preswylwyr yw ein blaenoriaeth bwysicaf, a bydd sicrhau bod yr pob archwiliad yn cael ei gynnal phob gwaith yn cael ei gyflawni'n gyflym ac yn effeithlon yn helpu gyda'r dasg honno," ychwanegodd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu